Αναβολή παίρνει το έργο «έξυπνου πάρκινγκ» που έχει προαναγγείλει το Υπουργείο ΨΗΠΤΕ, μετά την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) να κάνει δεκτή την προσφυγή της Vodafone κατά της διακήρυξης του έργου, προϋπολογισμού 24 έως 32 εκατ. ευρώ, ζητώντας τη μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής των δεσμευτικών προσφορών για τις 12 Ιουλίου (αντί της 20 Μαίου που είχε οριστεί αρχικά).

Σημειώνεται ότι προσφυγή κατά του διαγωνισμού είχε υποβάλει και η «Μυτιληναίος ΑΕ», αλλά την είχε αποσύρει στη συνέχεια.