«Τα δεδομένα είναι πολύτιμα». Μια έκφραση που ακούγεται συχνά, χωρίς όμως να συμπληρώνεται από όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να προσφέρουν τα δεδομένα επιχειρηματική αξία.

Στο πλήρως ψηφιακό The Data Conference 2021 που διοργανώθηκε από την Boussias παρουσιάστηκαν οι βέλτιστες στρατηγικές ανάλυσης δεδομένων, διαθέσιμα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν και μέθοδοι για την ανάπτυξη της απαιτούμενης κουλτούρας εντός των οργανισμών.

Το συνέδριο άνοιξε με τον χαιρετισμό του Γιώργου Ντόντου, Partner & COO της InTTrust, ο οποίος επισήμανε πως το πλήθος των δεδομένων που υπάρχει στις μέρες μας δυσκολεύει ιδιαίτερα τη διαδικασία επιλογής των κατάλληλων δεδομένων για την εκτέλεση στοχευμένων αναλύσεων και την επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων. Παράλληλα, πολλές φορές οι επιχειρήσεις δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα του προβλήματος που θέλουν να αναλύσουν, γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την επίλυση των ερωτηματικών. Εδώ λοιπόν έρχεται η σύμπραξη της επιστήμης και της πρακτικής εφαρμογής. Θα πρέπει τόσο οι προμηθευτές τεχνολογικών λύσεων, όσο και οι πελάτες να συνδυάζουν τα κομμάτια της επιστήμης με τα κομμάτια της πρακτικής εφαρμογής, επισήμανε ο Γ. Ντόντος.

The power of data
«Ο κόσμος ψηφιοποιείται με έναν συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό», τόνισε η Jan Sheppard, Chief Data and Analytics Officer στο Institute of Environmental Science and Research, Data and Analytics Consultant στο Education New Zealand και μια από τις top 100 innovators in data and analytics στον κόσμο. Πάνω από το 90% των παγκόσμιων δεδομένων δημιουργήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Μάλιστα, κάθε δευτερόλεπτο δημιουργείται περίπου 1,7 megabyte νέων δεδομένων για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη. Και με αυτό τον ρυθμό προβλέπεται πως το πλήθος των δεδομένων θα φτάσει από τα 44 zettabyte που βρίσκεται τώρα, στα 175 zettabyte το 2025. Από όλα αυτά τα δεδομένα αναλύεται μόλις το 0,5%.

Γεγονός που σημαίνει πως οι άνθρωποι από μόνοι τους δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτό το πλήθος δεδομένων και έτσι δημιουργούν μηχανές, οι οποίες μεταφράζουν τον κόσμο μέσα από τη γνώση που εξάγουν από τα δεδομένα. Για να αξιοποιηθούν πραγματικά οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, χρειάζεται κάτι πέρα από προγραμματιστές και εργαλεία, τόνισε ο Δρ. Μιχάλης Μαυροφοράκης, CTO της InTTrust. Χρειάζονται data scientists και επιστήμονες οι οποίοι να γνωρίζουν κάθετα τον τομέα με τον οποίο θα ασχοληθούν. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα, κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά. Δεν υπάρχει και δεν γίνεται να υπάρξει μια λύση για όλες τις περιπτώσεις.

Customer journey
Η Candice Ren, Co-founder of 173Tech και πρώην Head of Analytics στο Bumble, εξήγησε πως για τη βελτιστοποίηση του customer journey των επιχειρήσεων μπορούν να ακολουθηθούν τέσσερα στάδια, τα οποία διέπονται από δράσεις που βασίζονται στην ορθή αξιοποίηση των δεδομένων. Αρχικά, κατά τη διαδικασία απόκτησης πελατών πολλές επιχειρήσεις μπορούν χάρη στα δεδομένα που έχουν να βελτιστοποιήσουν το marketing budget τους. Στη συνέχεια, η κινητοποίηση των πελατών μπορεί να αναβαθμιστεί μέσω της διερεύνησης και καταγραφής των συμπεριφορών τους με τη χρήση A/B testing και funnel optimization. Ακολούθως, για να επιτευχθεί το επιθυμητό engagement του πελάτη μπορεί να γίνει κατηγοριοποίηση των καταναλωτών και εξειδικευμένη μελέτη τους, η οποία θα οδηγήσει στη διαδικασία του retention όπου θα αξιοποιηθούν τεχνικές όπως το Churn Propensity και το LTV Prediction. Και ο κύκλος κλείνει με την απόκτηση αυτών των νέων γνώσεων και τελικά την καλύτερη επιλογή και προσέγγιση μελλοντικών πελατών.

Στη συνέχεια, ο Μανώλης Τσαγκάρης, Head of Analytics της Performance Technologies, μίλησε για τα smart meters, τα οποία είναι συσκευές που μετράνε 1 έως 10 φορές την ημέρα την κατανάλωση ενέργειας και μεταφέρουν τα αποτελέσματα σε ένα συλλέκτη ώστε να αναλυθούν. Μια Ευρωπαϊκή εταιρία ενέργειας αντιμετώπιζε δυσκολίες στην ανάλυση των δεδομένων που παρέχουν τα smart meters της και κάλεσε διάφορους παρόχους να απαντήσουν σε προκλήσεις όπως η πρόβλεψη της καθημερινής κατανάλωσης, αλλά και η πρόβλεψη της κατανάλωσης του επόμενου τριμήνου. Η λύση της Vertica big data platform βγήκε νικήτρια σε αυτή την πρόκληση καθώς αξιοποίησε data scientists και domain experts με γνώσεις Python ML & SQL, καθώς και το VerticaPy το οποίο αξιοποιεί την Python μέσα στην πλατφόρμα της Vertica.

Ανάλυση δεδομένων
«Η διαχείριση των δεδομένων γίνεται όλο και δυσκολότερη», εξήγησε ο Δημήτριος Καρυστινός, Pre-Sales Manager της Syntax. Υπάρχει μια έκρηξη στην ποσότητα των δεδομένων καθώς δημιουργούνται 20,6 zettabytes κάθε χρόνο και πάνω από το 94% αυτών των δεδομένων διακινείται στο Cloud. Οι επιχειρήσεις που θέλουν να επιτύχουν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τον στρατηγικό ρόλο των δεδομένων και να τα διαχειριστούν με αυτό τον τρόπο. Συγχρόνως, θα πρέπει να έχουν τους μηχανισμούς να ανακαλύψουν, να καταγράψουν και να παρακολουθήσουν που βρίσκονται τα κρίσιμα δεδομένα τους, ενώ παράλληλα να είναι ικανοί να μεταβούν ταχύτερα στη χρήση λύσεων που μπορούν να τους βοηθήσουν με τον μεγάλο όγκο των δεδομένων.

Στη συνέχεια ο Ευάγγελος Πουρνάρας, Associate Professor στο University of Leeds, εστίασε στα συστήματα δεδομένων και στον τρόπο που μπορούν να προάγουν εκ σχεδιασμού ανθρώπινες αξίες, όπως η βιωσιμότητα και η ιδιωτικότητα. Αυτό επιτεύχθηκε με το έργο ASSET που βασίζεται σε τέσσερεις πυλώνες-λύσεις. Ο πρώτος πυλώνας αφορά τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων για προϊόντα με σκοπό τη δημιουργία μιας ανοιχτής οντολογίας για τη βιωσιμότητα. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και των προτιμήσεων των καταναλωτών για τα προϊόντα που αγοράζουν. Ο τρίτος πυλώνας αφορά τον αυτόματο εντοπισμό των κοντινών προϊόντων στα ράφια καταστημάτων. Τέλος, ο τέταρτος πυλώνας αφορά τον υπολογισμό μιας εξατομικευμένης και εξηγήσιμης ταξινόμησης προϊόντων η οποία γίνεται τοπικά στο τηλέφωνο του καταναλωτή για την προστασία της ιδιωτικότητας, συνδυάζοντας τα ανοιχτά δεδομένα της οντολογίας για τη βιωσιμότητα με τα προσωπικά δεδομένα των προτιμήσεων για τη βιωσιμότητα.

Τα δεδομένα και η ανάλυση των δεδομένων υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, ανέφερε ο Τάσος Βιδαλάκης, Business Development Manager for Customer Engagement της DIS, εξηγώντας όμως πως κάποιες από τις νέες τεχνολογικές τάσεις που έχουν αναδυθεί τα τελευταία χρόνια κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την επεξεργασία των δεδομένων. Μια από αυτές τις τάσεις είναι το Internet of Things, καθώς πλέον υπάρχουν δισεκατομμύρια συσκευές οι οποίες βρίσκονται στα χέρια των καταναλωτών και παράγουν πλήθος δεδομένων. Παράλληλα, ένας άλλος παράγοντας που δυσκολεύει την ομαλή επεξεργασία των δεδομένων είναι η ίδια η ραγδαία ψηφιοποίηση των οργανισμών.

Στη συνέχεια ο Δρ. Ιωάννης Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής στο Cyprus International Institute of Management, παρουσίασε ένα project το οποίο είναι σε λειτουργία εδώ και 3 χρόνια στο Αγγελικούσης Group, στην εταιρεία Μarran Τankers Μanagement και προσφέρει λύσεις σε ζητήματα όπως αυτά που ακολουθούν: Στο Shipping Industry συνήθως οι εταιρείες έχουν πολλά γραφεία σε όλο τον κόσμο. Πράγμα που σημαίνει πως τα δεδομένα πρέπει να συλλεχθούν από όλα αυτά τα γραφεία και να διαμοιραστούν προς όλα αυτά τα γραφεία. Υπάρχουν, επίσης, δυσκολίες στην ομαλή και απρόσκοπτη διεργασία των λειτουργιών, κυρίως επειδή δεν υπάρχει σταθερή επικοινωνία με τα πλοία, καθώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα cloud services πάνω στα πλοία. Παράλληλα, το μέγεθος του στόλου είναι μεγάλο και ουσιαστικά τα πλοία είναι εργοστάσια, τα οποία πλέουν πάνω στους ωκεανούς, χωρίς όμως να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενο τμήματα πληροφορικής. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν μια ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία ζητείται να καταγραφεί η απόδοση και η ενέργεια που καταναλώνει το πλοίο και για οικονομικούς λόγους, αλλά κυρίως για περιβαλλοντολογικούς λόγους.

Dark data
Ο Σταύρος Λαγγούσης, CTO της Pobuca, αναφέρθηκε στα αδόμητα δεδομένα και στους τρόπους που μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι εταιρείες. Πρόκειται για δεδομένα που ήδη έχουν οι επιχειρήσεις, όμως δεν τα αξιοποιούν. Είναι αυτό που λέμε dark data για τις επιχειρήσεις. Το σημαντικό είναι να γίνει μια μετατροπή των αδόμητων δεδομένων σε δομημένα και μια ενοποίηση τους με τα ήδη υπάρχοντα δομημένα δεδομένα του οργανισμού. Έτσι ώστε να υπάρχει μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει εντός της επιχείρησης. Όπως λέει ο Jerry Gregoire, CIO της Dell, “Το customer experience είναι το νέο πεδίο μάχης των εταιριών” στο οποίο ο Σ. Λαγγούσης συμπληρώνει πως τα αδόμητα δεδομένα είναι το όπλο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις.

Εν συνεχεία, ο Χαράλαμπος Μπαμπίλης, Data & Analytics Leader της Interamerican, εξήγησε πως η ομάδα τους αποτελείται από 4 μικρότερες υποομάδες και περιέγραψε τις λειτουργίες τους. Ξεκινώντας από την Data Integration ομάδα που μαζεύει όλους τους data engineer οι οποίοι προσπαθούν να μορφοποιήσουν τα δεδομένα και ασχολούνται με αρχιτεκτονικές βάσης δεδομένων, τόσο για δομημένα όσο και για αδόμητα δεδομένα. Αυτοί δίνουν τα δεδομένα στους Data Scientists οι οποίοι είναι η δεύτερη ομάδα και είναι υπεύθυνοι για το predictive modeling, τα machine learning μοντέλα και το AI. Η τρίτη ομάδα είναι η Data Analysis ομάδα όπου μαζεύει όλους τους αναλυτές οι οποίοι με τη χρήση στατιστικής και μαθηματικών προσπαθούν να αναλύσουν τις τάσεις ώστε να παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις. Και η τελευταία ομάδα είναι η ομάδα Data Governance και Quality που πρακτικά είναι ο θεματοφύλακας όλου του τμήματος ώστε να υπάρχει συμφωνία με τους κανόνες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Ο Μιχάλης Γεωργακόπουλος, CEO της Satori Analytics, αναφέρθηκε στα οφέλη που έχει μια επιχείρηση που επενδύει στην ανάλυση των δεδομένων της. Για κάθε δολάριο που ξοδεύεται ως επένδυση στην ανάλυση των δεδομένων υπάρχει ένα Return on Investment 9 δολαρίων κάθε χρόνο, τόνισε. Σύμφωνα επίσης με μια πρόσφατη έρευνα της McKinsey Global 2 στους 3 οργανισμούς που επενδύουν σε data και analytics θα δούνε αύξηση στα έσοδα, ενώ 2 στους 5 θα μειώσουν τα έξοδα τους. Παράλληλα οργανισμοί οι οποίοι ακολούθησαν τη σωστή στρατηγική είχαν αύξηση στο revenue άνω του 6% και βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι top performers οι οποίοι σημείωσαν αύξηση πάνω από 10%.

«Μια πολύ σημαντική προϋπόθεση επιτυχίας είναι η διασφάλιση του σωστού governance των δεδομένων ως ένα περιουσιακό πλέον στοιχείο του κάθε οργανισμού» επισήμανε ο Αλέξανδρος Παυλίδης, Chief Data Officer της Eurobank. «Η Gartner, βάσει της εμπειρίας της από πάρα πολλούς οργανισμούς παγκοσμίως, θεωρεί πως το 80% των οργανισμών που θα επιχειρήσουν να επεκτείνουν τις ψηφιακές επιχειρηματικές τους δράσεις τα επόμενα χρόνια θα αποτύχουν για λόγους που έχουν να κάνουν με την απουσία επαρκούς Data Governance».

Knowledge gained
O Dante Tellez, Head of Data & Analytics της Philip Morris International, Business Analytics Professor at Cambridge University, Lecturer at Columbia Business School και Professor PA Data Science at Tecnológico de Monterrey, εστίασε στην ανάγκη των επιχειρήσεων να μετασχηματίσουν τον τρόπο σκέψης του προσωπικού τους ώστε να γίνουν πιο data driven. Η πίεση για αύξηση της παραγωγικότητας οδηγεί σε υψηλό technical debt, το οποίο θα προκαλέσει τη χρήση αλγορίθμων χαμηλής ποιότητας, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει πάλι σε χαμηλή παραγωγικότητα δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που είναι δύσκολο να σπάσει, καθώς στο κέντρο του βρίσκονται εργαζόμενοι με πολύ μειωμένα κίνητρα. Η δόμηση μιας κουλτούρας που βασίζεται στα δεδομένα είναι μια σταδιακή διαδικασία και δεν μπορεί να γίνει με ένα και μόνο βήμα, επισήμανε.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με ένα ενδιαφέρον πάνελ στο οποίο συμμετείχαν ο Γεώργιος Ανδριανόπουλος, Team Leader IT Business Support Services στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ο Γιάννης Παπίδης, Chief Technology and Business Change Officer στη Dixons South East Europe, ο Δαμιανός Χατζηαντωνίου, Associate Professor Director of MSc in Business Analytics Dept. of Management Science and Technology στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Ευαγγελία Δημητροκάλλη, Data Management Infrastructure Officer στη Metro, ο Ιάσων Αντωνόπουλος, Digital Transformation Officer στη Vodafone Greece. Τον συντονισμό του πάνελ είχε ο Γρηγόρης Γραμμένος, Conference Producer στην Boussias.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως οι επιχειρήσεις της νέας εποχής οφείλουν να είναι data driven για να διαπρέψουν. Συγκεκριμένα, την τελευταία πενταετία έχει γίνει απολύτως ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις η αξιοποίηση των δεδομένων, δήλωσε η Ε. Δημητροκάλλη. Όλα τα σημεία τόσο του δικτύου καταστημάτων, του site, αλλά και της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν πολλαπλά οφέλη από τη χρήση των δεδομένων του οργανισμού, τόνισε ο Γ. Παπίδης. Ο συσχετισμός πληροφορίας με τα κατάλληλα εργαλεία, η σωστή ανάλυση των δεδομένων και των διαδικασιών, καθώς και η καλή συνεργασία μεταξύ των τμημάτων είναι οι 3 πυλώνες για την βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων σύμφωνα με τον Γ. Ανδριανόπουλο. Συγχρόνως, όπως είναι φυσικό πλέον, υπάρχει και μεγαλύτερη σχέση και αλληλεξάρτηση μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και του επιστημονικού κόσμου, εξήγησε ο Δ. Χατζηαντωνίου. Και βέβαια για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων θα πρέπει οι επιχειρήσεις να ξεκινήσουν από τα δεδομένα που έχουν στην εταιρεία, να τα κάνουν visualize και να δουν πώς μπορούν να τα αξιοποιήσουν, συμβούλεψε ο Ι. Αντωνόπουλος.