Παρουσιάστηκε σήμερα στο IT Directors Forum 17 η έρευνα για τους Έλληνες Διευθυντές Πληροφορικής, η οποία διεξάχθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά. Η παρουσίαση της έρευνας έγινε από τον Ηλία Σκορδά, Research Director της Global Link.

Αρκετά μεγάλη ήταν η συμμετοχή των Ελλήνων Διευθυντών Πληροφορικής στην έρευνα “The State of the CIO in Greece 2017”, καθώς στο σχετικό ερωτηματολόγιο απάντησαν 202 Έλληνες CIOs. Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι στη χώρα μας εξακολουθεί να κυριαρχεί το ανδρικό φύλο ανάμεσα στα διευθυντικά στελέχη Πληροφορικής, καθώς το 92% των συμμετεχόντων ήταν άνδρες και μόλις 8% γυναίκες.

Επίσης, το 88% όσων έλαβαν μέρος στην έρευνα εργάζονται σε μεγάλες, για τη χώρα μας, επιχειρήσεις (πάνω από 50 υπαλλήλους), 91% διαθέτει μεσαία διευθυντική ή υψηλή διευθυντική θέση, το 50% αναφέρεται στο CEO, το 69% των συμμετεχόντων έχουν κλείσει πάνω από 6 χρόνια στην εταιρεία που εργάζονται, ενώ το 50% θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους, με το 54% να δηλώνουν ότι περιμένουν περαιτέρω βελτίωση τον επόμενο χρόνο.

Ο ρόλος του ΙΤ στην εταιρεία
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το 62% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι ο ρόλος του ΙΤ στην εταιρεία έχει γίνει περισσότερο σημαντικός (έναντι 49% το 2016 και 58% το 2015), με το ποσοστό αυτών που θεωρούν το ρόλο του ΙΤ λιγότερο σημαντικό να περιορίζεται στο 2% (όπως και τις δύο προηγούμενες χρονιές). Όσον αφορά το πώς βλέπουν οι υπεύθυνοι των άλλων τμημάτων της εταιρείας το ρόλο του ΙΤ, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια τάση ενίσχυσης της αναγνώρισης του ως επιχειρηματικό συνεργάτη (42% έναντι 40% και 39% το 2015 και 2016), με μια παράλληλη υποχώρηση της θεώρησής του ως πάροχο υπηρεσιών ΙΤ μόνο (43% έναντι 48% και 47% το 2015 και το 2016 αντίστοιχα). Παράλληλα υποχωρεί και η αντίληψη ότι το ΙΤ αποτελεί κέντρο κόστους για την εταιρεία (5% έναντι 8% και 6% το 2015 και το 2016 αντίστοιχα).

Το budget της εταιρείας για ΙΤ projects
Όσον αφορά το ποσοστό του συνολικού ετήσιου budget της εταιρείας που διοχετεύεται σε IT projects, παρατηρείται ότι αυτό έχει αυξηθεί σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, καθώς  καταγράφεται μια σαφής αύξηση των μεγάλων ποσοστών (για παράδειγμα 10% θεωρούν ότι αυτό υπερβαίνει το 20% σε σχέση με 5% το 2015).Οι περιοχές στις οποίες διοχετεύεται κυρίως το ΙΤ budget είναι οι υποδομές (65%, με μικρή υποχώρηση σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές), ασφάλεια (41%, αισθητή αύξηση σε σχέση με το 2015 και το 2016), ενώ έπεσαν αισθητά οι επενδύσεις (22%) στην επικοινωνία & συνεργασία με τον τελικό χρήστη.

Τέλος το 34% θεωρούν ότι το budget που διαθέτει η εταιρεία τους για τα IT projects θα αυξηθεί στους 12 επόμενους μήνες, ενώ ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του ΙΤ budget για την επόμενη χρονιά είναι η συμμόρφωση με τους κανονισμούς (40%) και ακολουθούν η άμεση/ευέλικτη αντίδραση του ΙΤ στις επιχειρηματικές απαιτήσεις (37%), η εξοικονόμηση κόστους (35%) και η καινοτομία (33%). Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι όταν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να καταγράψουν τους κύριους τομείς επένδυσης του ΙΤ budget τα τρία επόμενα χρόνια, έδωσαν προτεραιότητα στην ασφάλεια (50%) και στην καινοτομία (48%).

Επιπλέον, οι πιο σημαντικοί παράγοντες όσον αφορά τη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων & επενδύσεων της Διεύθυνση Πληροφορικής είναι οι νέες τεχνολογίες (59%), η επέκταση της επιχείρησης (36%) και η αλλαγή στους κανονισμούς (27%, με ανοδική τάση). Η έρευνα έριξε φώς και στο μείζον πρόβλημα της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, με το 37% των επιχειρήσεων να επισημαίνουν την έλλειψη δεξιοτήτων στο τομέα των Data/Bi/Analytics και το 31% στο Security/Risk Management.

Επαγγελματική εξέλιξη
Τέλος, στο ερώτημα που έγινε στους Έλληνες Διευθυντές Πληροφορικής σχετικά με το πώς πιστεύουν ότι θα εξελιχθεί η προσωπική τους καριέρα μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια, σχεδόν ένας στους τρεις (37%) ανέφεραν ότι βλέπουν περισσότερο λειτουργική την εξέλιξη της καριέρας τους, με παροχή υπηρεσιών ΙΤ εσωτερικά στην εταιρεία, 16% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι προβλέπουν ότι θα ασκήσουν ενός ρόλο συμβούλου, 8% εκτιμά ότι θα ασκήσει ένα περισσότερο digital strategist ρόλο και 9% ανέφερε ότι αναμένει ένα ρόλο περισσότερο επικεντρωμένο στην επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων.

Συμπεράσματα
“Ο ρόλος του ΙΤ σε μια εταιρεία συνεχώς αναβαθμίζεται και τα διευθυντικά στελέχη του ΙΤ δεν θεωρούνται σήμερα μόνο ως πάροχοι υπηρεσιών Πληροφορικής, αλλά και ως επιχειρηματικοί συνεργάτες (κάτι που είναι πιο έντονο στις μεγάλες, μεσαίες και πολυεθνικές επιχειρήσεις και λιγότερο στις μικρομεσαίες)” δηλώνει στο NetFAX ο Ηλίας Σκορδάς, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας. Σε αυτό συμβάλουν καθοριστικά, πλέον, οι σημαντικές προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι επιχειρήσεις σήμερα, όπως είναι οι κανονισμοί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Αυτό εξηγεί γιατί το IT Security αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις εταιρείες. Συνοψίζοντας, όπως κατέδειξε η έρευνα:

• Καταγράφεται μια σταθερά βελτιούμενη οικονομική κατάσταση των εταιρειών, ιδίως των ‘μεγάλων’ και ακόμη καλύτερες προσδοκίες για την επόμενη χρονιά, ιδίως για τις ‘ελληνικές’ εταιρείες.
• Ο ρόλος του ΙΤ γίνεται πολύ περισσότερο σημαντικός σήμερα, καθώς εκλαμβάνεται όχι μόνο ως ‘πάροχος ΙΤ υπηρεσιών’ αλλά και ως ‘επιχειρηματικός συνεργάτης’, ιδίως στις ‘μεγάλες’ εταιρείες.
• Σταθερά ‘έως 9%’ του συνολικού budget επενδύεται σε ΙΤ projects, κυρίως στις ‘υποδομές της εταιρείας’, αλλά και στην σταθερά ανερχόμενη ‘ασφάλεια’.
• Η ‘συμμόρφωση με τους κανονισμούς’ αποτελεί το πιο σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση του ΙΤ budget, με σημαντική άνοδο από το 2016. Ακολουθούν η ‘άμεση  αντίδραση του ΙΤ στις επιχειρηματικές απαιτήσεις’, η ‘εξοικονόμηση κόστους’ και η ‘καινοτομία’.
• Η ‘ασφάλεια’ είναι ο σημαντικότερος τομέας επένδυσης του ΙΤ budget στα επόμενα χρόνια, με σημαντική άνοδο το 2017, ακολουθούμενη από την ‘καινοτομία’.
• Οι πιο σημαντικοί παράγοντες στην διαμόρφωση των ΙΤ προτεραιοτήτων & επενδύσεων είναι οι ‘νέες τεχνολογίες’, ‘επέκταση της επιχείρησης’ και ‘αλλαγή στους κανονισμούς’, η οποία εμφανίζει σημαντική άνοδο το 2017.
• ‘Compliance/ GDPR’, ‘Security/ Risk Management’ και ‘Digital Transformation’ αποτελούν τις πιο σημαντικές περιοχές στην agenda των ΙΤ επενδύσεων που προγραμματίζονται στο άμεσο μέλλον.