Στο πλαίσιο του IT Directors Forum 18 που διεξάχθηκε την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, ο Ηλίας Σκορδάς Research Director της Global Link παρουσίασε στο κοινό την έρευνα για τους Έλληνες Διευθυντές Πληροφορικής, η οποία διεξάχθηκε για 4η συνεχή χρονιά. Βασικό της συμπέρασμα το γεγονός ότι ο ρόλος του Έλληνα CIO γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός.

Αρκετά μεγάλη ήταν η συμμετοχή των Ελλήνων Διευθυντών Πληροφορικής στην έρευνα “The State of the CIO in Greece 2018”, καθώς στο σχετικό ερωτηματολόγιο απάντησαν 187 στελέχη. Η πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στην έρευνα ήταν άνδρες (92%), 45-54 ετών (51%), με περισσότερους από τους μισούς να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (54%), κατέχοντας μεσαία (53%) ή υψηλή διευθυντική θέση (41%), με σχεδόν οκτώ στους δέκα (81%) να έχουν πάνω από έξι χρόνια στην εταιρεία, ενώ τέσσερις στους δέκα (41%) να αναφέρονται στον CEO. Σχεδόν 8 στους 10 συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν την οικονομική κατάσταση της εταιρείας του από καλή έως πολύ καλή, μια αισιοδοξία που παραμένει και για την επόμενη χρονιά, με σχεδόν 6 στους δέκα (64%) να περιμένουν βελτίωσή της (από λίγο έως πολύ). Φαίνεται, λοιπόν, να υπάρχει μια αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης από τις εταιρείες, μεταφέροντας μια αισιοδοξία στα στελέχη τους.

Αυξάνεται το ΙΤ budget
H πλειοψηφία των ερωτηθέντων (64%) θεωρεί ότι έως 9% του συνολικού budget της εταιρείας διατίθεται σε ΙΤ projects, με σχεδόν 4 στους δέκα (43%) να εκτιμά ότι το IT budget της επόμενης χρονιάς θα αυξηθεί από 1 έως και πάνω από 10%, καταδεικνύοντας έτσι μια τάση αύξησης του ΙΤ budget για το 2019. Όσον αφορά τα κύρια πεδία επένδυσης αυτού, σχεδόν 6 στους 10 (61%) αναφέρουν ότι διοχετεύεται στις υποδομές της εταιρείας, με την ασφάλεια να ακολουθεί με διαφορά στη 2η θέση (41%). Σύμφωνα με την έρευνα, οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι επενδύουν περισσότερο στις υποδομές και την ασφάλεια, ενώ οι πολυεθνικές στην καινοτομία, όπως επίσης στην επικοινωνία και τη συνεργασία με τον τελικό χρήστη.

Για την επόμενη τριετία, ωστόσο, παρατηρείται μια στροφή από τις υποδομές (υποχωρούν στο 35%) προς την ασφάλεια (47%) και την καινοτομία (46%), με την τελευταία να παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο. Όσον αφορά τους πιο σημαντικούς παράγοντες διαμόρφωσης του IT budget την επόμενη χρονιά,  το 41% αναφέρει την καινοτομία που προσδίδει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρεία, ακολουθούμενο από την άμεση και ευέλικτη αντίδραση του ΙΤ στις επιχειρηματικές απαιτήσεις (38%). Η καινοτομία χαρακτηρίζει κυρίως τις πολυεθνικές εταιρείες, όπου σχεδόν 1 στους 2 (49%) την ανάφεραν ως πρωτεύον παράγοντα, ενώ οι ελληνικές εταιρείες δίνουν προτεραιότητα στην  άμεση και ευέλικτη αντίδραση του ΙΤ στις επιχειρηματικές απαιτήσεις. Η πελατοκεντρική προσέγγιση, ένα ακόμα χαρακτηριστικό των πολυεθνικών εταιρειών, ακολουθεί στην 3η θέση (34%).

Το digital transformation στην κορυφή των επενδύσεων
Οι Έλληνες CIOs επενδύουν περισσότερο στις νέες τεχνολογίες (61%) – το σχετικό ποσοστό ανεβαίνει στο 71% για τις πολυεθνικές εταιρείες. Στις ελληνικές επιχειρήσεις ξεχωρίζει πιο πολύ η επέκταση της επιχείρησης (39%) που βρίσκεται στη 2η θέση με 36% (στο σύνολο) και οι εσωτερικές οργανωτικές αλλαγές (27%).  Οι τρεις πιο σημαντικές περιοχές στην ατζέντα των επενδύσεων που προγραμματίζουν οι Έλληνες CIOs στο άμεσο μέλλον είναι: το digital transformation που βρίσκεται στην κορυφή με 64% (σε σχέση με 43% το 2017), ενώ ακολουθούν το Security Risk Management (48%) και το Compliance/GDPR (47%).
Ειδικότερα για το digital transformation, σχεδόν 1 στους 2 (49%) ανέφεραν ότι υπάρχει ξεκάθαρη στρατηγική γι’ αυτό στην εταιρεία τους, ενώ ένα 30% δήλωσε ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί σε αυτό.

Οι πολυεθνικές δείχνουν περισσότερο ώριμες εδώ, καθώς το 67% ανέφερε ότι συμφωνεί ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη στρατηγική στις εταιρείες τους για το digital transformation. Στο ερώτημα σχετικά με το πόσο οργανωμένες είναι οι εταιρείες ώστε να υλοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, η έρευνα καταγράφει ότι το 47% ανέφερε ότι υπάρχει μια ομάδα digital transformation – αυτό το ποσοστό στις πολυεθνικές ανεβαίνει στο 70%. Από την άλλη βλέπουμε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν το digital transformation με την ίδια ωριμότητα μέχρι στιγμής, κατανοούν εντούτοις ότι πρέπει να το εξετάσουν κάποια στιγμή (23%), ενώ ένα 5% δεν το εξετάζει καθόλου.

Σταχυολογώντας τα σημαντικότερα εμπόδια στις δράσεις digital transformation βλέπουμε ότι 7 στους 10 CIOs (73%) αναφέρουν ως κυριότερο την εσωτερική ετοιμότητα της διοίκησης και των εργαζομένων – αυτό το ποσοστό στις πολυεθνικές φθάνει στο 78%. Στη 2η θέση ακολουθεί η εξεύρεση του εξειδικευμένου και σωστού προσωπικού και στην 3η θέση η τήρηση της νομοθεσίας (25%, με τις ελληνικές επιχειρήσεις να ξεχωρίζουν με 29%).

Ο ρόλος του ΙΤ στην εταιρεία
Ρωτώντας τους Έλληνες CIOs για πώς τους βλέπουν οι συνάδελφοι τους μέσα στην εταιρεία, βλέπουμε ότι το 52% τους θεωρεί μόνο ως πάροχο υπηρεσιών ΙΤ, ενώ στη 2η θέση με 35% ακολουθεί ο ρόλος του επιχειρηματικού συνεργάτη. Ουσιαστικά, η θεώρηση των Διευθυντών Πληροφορικής ως παρόχους υπηρεσιών IT μόνο κυριαρχεί στις ελληνικές επιχειρήσεις (55%), ενώ ο ρόλος του επιχειρηματικού ηγέτη υπάρχει με μεγαλύτερη έμφαση στις πολυεθνικές εταιρείες (από 7% στο σύνολο, φθάνει στο 13% στις πολυεθνικές).

Στο ερώτημα αν ο ρόλος του ΙΤ θεωρείται περισσότερο σημαντικός ή ίδιος σε σχέση με ένα χρόνο πριν, βλέπουμε ότι οι 6 στους 10 θεωρούν ότι είναι περισσότερο σημαντικός, ενώ στη 2η θέση ακολουθεί (με 40%) η θεώρηση ότι αυτός παραμένει οι ο ίδιος.
Όσον αφορά τους τομείς όπου υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στο ΙΤ, στην πρώτη θέση βρίσκεται το Data/BI Analytics (40%), ενώ στη 2η θέση ακολουθεί ο προγραμματισμός ανάπτυξης εφαρμογών (35%).

Στην ερώτηση που τέθηκε στην έρευνα σχετικά με το ποια κατεύθυνση πιστεύουν οι CIOs ότι θα εξελιχθεί η προσωπική τους καριέρα τα επόμενα πέντε χρόνια, ουσιαστικά βλέπουμε ότι η πλειοψηφία, 38%, αναφέρουν ότι θα γίνουν περισσότερο λειτουργικοί πάροχοι ΙΤ υπηρεσιών εσωτερικά μέσα στην εταιρεία, ενώ 22%, στη δεύτερη θέση, θεωρούν ότι πηγαίνουν προς τη θέση του συμβούλου. Εν κατακλείδι, ο Έλληνας CIO, αν και εξακολουθεί να θεωρείται πρωτίστως ως «πάροχος υπηρεσιών ΙΤ μόνο» (κυρίως για τις ελληνικές επιχειρήσεις), γίνεται όλο και πιο σημαντικός για την επιχείρησή του, μια τάση που θα εντείνεται όλο και περισσότερο στο μέλλον.