Πάρα πολλοί θεωρούν ότι μόνες τους οι τεχνικές δεξιότητες αρκούν για τη διασφάλιση της επιτυχίας ενός Project! Όμως, ο Jim Johnson, CEO του Standish Group, τονίζει: «Όταν τα έργα αποτυγχάνουν, σπανίως η αποτυχία οφείλεται σε τεχνικούς λόγους!»

HALO Effect
Δύο βασικές απόψεις είχαν παγιωθεί τις περασμένες δεκαετίες σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτείται να έχει ο Project Manager. Η πρώτη άποψη ήταν: «Ο Project Manager απαιτείται να έχει μόνο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ!» και η 2η άποψη ήταν: «Μόνο οι ΚΑΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ θα γίνουν ΚΑΛΟΙ PROJECT MANAGERS!». Ουσιαστικά στη δεκαετία του ’50 και του ’60 ήταν αυτονόητο ότι μόνο οι τεχνικές δεξιότητες ήταν υπερ-αρκετές για να γίνει κάποιος καλός Project Manager. Αυτό ονομάζεται «HALO EFFECT». Δηλαδή, «HALO EFFECT» είναι η προκατάληψη και πίστη που έχουμε ότι όποιο άτομο είναι καλό ή κακό σε έναν τομέα, θα είναι καλό ή κακό και σε άλλο τομέα. Και αντίθετα.

Ουσιαστικά πιστεύουμε ότι o καλός χημικός θα γίνει καλός διευθυντής ενός πετροχημικού εργοστασίου και ότι ο καλός τεχνικός θα γίνει καλός project manager. Ο Edward Thorndik το 1920 ήταν ο πρώτος που υποστήριξε με εμπειρική έρευνα το «HALO EFFECT» ρωτώντας τους στρατιωτικούς να αξιολογήσουν τους υφισταμένους τους στρατιώτες. Έτσι, ο Thorndik εντόπισε μεγάλη συσχέτιση μεταξύ όλων των θετικών και όλων των αρνητικών ιδιαιτεροτήτων των στρατιωτών. Σύμφωνα με το PMI®, το αποτελεσματικό project management απαιτεί τρεις κατηγορίες δεξιοτήτων: 1) Technical Project Management 2) Leadership και 3) Strategic and Business Management

1) Technical Project Management
Είναι οι δεξιότητες για την αποτελεσματική εφαρμογή των γνώσεων σχετικά με: το project management, το παραγόμενο προϊόν και τον τομέα της οικονομίας. Οι τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται, περιγράφονται από τις δέκα γνωστικές περιοχές (knowledge areas) του PMBOK® και είναι οι κάτωθι: 1. Integration Management 2. Scope Management 3. Time Management 4. Cost Management 5. Quality Management 6. Human Resources Management 7. Communications Management 8. Risk Management 9. Procurement Management 10. Stakeholder Management

2) Leadership
Ως Leadership ορίζεται «η ικανότητα να οδηγείς, παρακινείς και κατευθύνεις την ομάδα». To leadership μπορεί να περιλαμβάνει δεξιότητες όπως: Coaching, Communication, Conflict Management, Critical Thinking, Decision Making, Influencing, Motivation, Negotiation, κ.λπ.

3) Strategic and Business Management
Η ικανότητα «να βλέπει κάποιος αφ’ υψηλού τον οργανισμό και να διαπραγματεύεται και υλοποιεί αποτελεσματικά τις αποφάσεις που υποστηρίζουν την στρατηγική και την καινοτομία». Αυτή η ικανότητα μπορεί να περιλαμβάνει πρακτική γνώση των άλλων λειτουργιών, όπως finance, marketing και operations.

Το Παγόβουνο
Το πρόβλημα με τις δεξιότητες είναι ότι μοιάζουν με το παγόβουνο. Επάνω από το νερό είναι οι τεχνικές δεξιότητες (Technical Project Management) που μπορούν να μετρηθούν εύκολα και κάτω από το νερό είναι οι υπόλοιπες δεξιότητες που είναι δυσκολότερο να μετρηθούν και να αξιολογηθούν.

Αποτίμηση Δεξιοτήτων
Ο εντοπισμός των δεξιοτήτων που απαιτούνται για επιτυχημένο Project Management θα είχε περιορισμένη χρήση εάν δεν υπήρχε εργαλείο για την αποτίμηση αυτών των δεξιοτήτων. Η επόμενη κλίμακα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό. * Unaware: Ο υποψήφιος δεν αναγνωρίζει την γνώση ή τη δεξιότητα. * Aware: Ο υποψήφιος έχει γνώση και γνωρίζει το αντικείμενο αλλά δεν έχει εφαρμόσει ποτέ την γνώση σε πραγματική κατάσταση. * Functional: Ο υποψήφιος εφαρμόζει τις γνώσεις ή τις δεξιότητες περιστασιακά σε καταστάσεις ρουτίνας με την καθοδήγηση άλλων. * Proficient: Ο υποψήφιος κατέχει εύρος γνώσεων και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση σύνθετων καταστάσεων χωρίς την καθοδήγηση άλλων. * Expert: Ο υποψήφιος καθοδηγεί και υποστηρίζει άλλους με την χρήση εύρους γνώσεων που κατέχει ή με την εξειδικευμένη του εμπειρία.

Εν κατακλείδι, τα technical skills είναι σημαντικά και απαιτούνται. Όμως τα non-technical skills είναι τα πιο σημαντικά. Ειδικότερα, πάρα πολλοί τονίζουν ότι όλοι οι Project Managers ξοδεύουν το 95% του χρόνου τους κάνοντας μόνο «COMMUNICATIONS».

Θεοφάνης Γιώτης, PMP®, MSc, Ph.D. C. – Theofanis.Giotis@12pm.biz
Ο Θεοφάνης Γιώτης είναι ιδρυτής και Managing Partner της 12 PM Consulting, συνιδρυτής και Πρόεδρος του PMI GREECE καθώς και CEO της ITEC-CONSULTING. Εχει 22+ έτη εμπειρίας στη σχεδίαση, υλοποίηση και διαχείριση έργων Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.