Το Thin Client Computing επανέρχεται για να «σπάσει ταμεία». Μήπως πρέπει να βάλετε την υποδομή της Πληροφορικής σας σε... δίατια; Ο όρος Thin Computing περιγράφει όλο το φάσμα του hardware, του λογισμικού και των υπηρεσιών που επιτρέπουν στους χρήστες κάθε τύπου συσκευής thin client να έχουν ασφαλή πρόσβαση στις πληροφορίες και τις εφαρμογές που τους είναι απαραίτητες για την εργασία τους.

Οι thin clients και η server-based αρχιτεκτονική που τους πλαισιώνει δημιουργούν ένα περιβάλλον Πληροφορικής που παρέχει αξιοσημείωτη ασφάλεια, ευκολία διαχείρισης και ικανοποιητική απόδοση στην επένδυση.

Επιπλέον, υποστηρίζουν την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα -έννοιες άμεσα συνυφασμένες με τις σύγχρονες απαιτήσεις του περιβάλλοντος Πληροφορικής.

Αν και οι thin clients δεν αποτελούν πρωτοεμφανιζόμενους «αστέρες» της Πληροφορικής, κάποιες από τις σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις τους επανακαλούν δυναμικά στο προσκήνιο. Συγκεκριμένα, ο καταιγισμός από παραβιάσεις στον τομέα της ασφάλειας, ο αυξημένος φόρτος εργασίας των help desks και το υψηλό κόστος διαχείρισης των Η/Υ καθιστούν τη λογική του thin client computing πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης.

Ετσι λοιπόν, μοιάζει να επιστρέφουμε στο… μέλλον των mainframes, με όλες τις λειτουργίες του computing να περνάνε από το data center όπου και αποθηκεύονται εφαρμογές και δεδομένα. Η σημερινή σαφώς και δεν είναι η πρώτη στροφή της αγοράς της Πληροφορικής προς το server-based computing. Οι ίδιες συνθήκες που αναχαίτισαν τη διάδοση της τεχνολογίας πριν από δύο δεκαετίες -οι περιορισμοί του bandwidth και των διαθέσιμων εφαρμογών και πρωτοκόλλων δικτύου, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος διαχείρισης των Η/Υ- είναι εκείνες που σήμερα πλέον διευκολύνουν την αποδοχή του.

Σε αυτές περιλαμβάνεται η ανάπτυξη λογισμικού που επιτρέπει στη σύγχρονη επιχείρηση να παρέχει όλες τις κρίσιμες εφαρμογές της από servers σε συσκευές thin client, η εμφάνιση των thin client notebooks και οι νέες αρχιτεκτονικές back-end που δίνουν στο χρήστη τόσο την αίσθηση, όσο και τη δύναμη των «κανονικών» Η/Υ.

Επιπλέον, η άνθιση των web applications, η αύξηση του bandwidth και της ταχύτητας των εταιρικών δικτύων επίσης διευκολύνουν το thin-client computing. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Forrester σε 565 αμερικάνικες και ευρωπαϊκές εταιρείες, το 20% αυτών ενδιαφέρονται για το server-based computing ενώ το 5% σκόπευε να το εφαρμόσει μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Γιατί να προτιμήσετε τον «λιγνό»
Μπορεί η στροφή προς το thin client computing να απαιτεί κάποιο αρχικό κόστος επένδυσης και να προϋποθέτει μία αλλαγή δομών και αρχιτεκτονικής, αλλά τα οφέλη αντισταθμίζουν τις όποιες δυσκολίες:

1. Αυξημένη ασφάλεια. Η έλλειψη hard drive δεν προστατεύει τα δεδομένα μόνο από τυχόν κακόβουλους εισβολείς αλλά και από τους ίδιους τους χρήστες. Η ασφάλεια σε επίπεδο server οχυρώνει ολόκληρο το δίκτυο των thin clients. Οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν το λογισμικό antivirus, ούτε να εγκαταστήσουν μη-εξουσιοδοτημένο λογισμικό. Είναι απίθανο να «κολλήσουν» ιούς ή spyware μέσα από το σερφάρισα ή τα downloads τους αλλά, ακόμα και αν αυτό συμβεί, ο ιός δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί: θα διαγραφεί από τη μνήμη του client μόλις ολοκληρωθεί το session. Ακόμα και αν τα thin clients διαθέτουν θύρες USB, το προσωπικό Πληροφορικής μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό διαχείρισης για να τις κλειδώσει.

2. Συνολικό κόστος κτήσης. Ακόμα και αν ο thin client δεν είναι φθηνότερος από ένα κανονικό PC, το προσδόκιμό του είναι σχεδόν το διπλάσιο και αγγίζει τα 7 χρόνια. Η σημαντικότερη εξοικονόμηση κόστους προκύπτει, ωστόσο, σε επίπεδο διαχείρισης και υποστήριξης. Ακόμα και αν η απόσβεση του αρχικού κόστους διαρκέσει κάποια χρόνια (λόγω των επενδύσεων που απαιτούνται σε servers και υποδομή), παραμένει εφικτή και συμφέρουσα.
 
3. Κεντροποιημένη διαχείριση. Το προσωπικό Πληροφορικής μπορεί πλέον να διαχειρίζεται το σύνολο της υποδομής Πληροφορικής από ένα και μόνο σημείο: το data center. Μέσα από το κατάλληλο λογισμικό, η εγκατάσταση επιμέρους πακέτων λογισμικού και αναβαθμίσεων αλλά και η ρύθμιση των υπόλοιπων user settings μπορεί να γίνεται εξ αποστάσεως. Αλλη μία ανάγκη που καταργείται είναι αυτή για back-up κάθε μεμονωμένου σκληρού δίσκου. Ακόμα, εάν ένας υπολογιστής κρασάρει, καταργείται η αγγαρεία του reconfiguration και της επανεγκατάστασης λειτουργικού συστήματος, driver λογισμικού και εφαρμογών. Σύμφωνα με την IDC, η παραγωγικότητα του προσωπικού ΙΤ αυξάνεται κατά 78% ενώ το downtime των χρηστών περιορίζεται κατά 88%.

4. Φιλικό προς το περιβάλλον. Οι thin clients είναι μακράν φιλικότεροι προς το περιβάλλον απ’ ότι τα συμβατικά PC. Χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια, έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής, είναι μικρότεροι και απαιτούνται λιγότερα υλικά (πλαστικά, μέταλλα και ηλεκτρονικά) για την κατασκευή τους. Σύμφωνα με τη Forrester, ένα τερματικό thin client χρειάζεται 6 με 50 βατ, ενώ ένα συμβατικό PC 150 με 350. Ακόμα και αν στις απαιτήσεις αυτές προσθέσουμε τις ανάγκες για ψύξη της υποδομής των servers, οι συνολικές απαιτήσεις σε ενέργεια παραμένουν χαμηλότερες.


«Αδύνατη» αλλά δυνατή αρχιτεκτονική
Το κρισιμότερο βήμα ώστε η στροφή προς τους thin clients να γίνει σωστά είναι η ανάλυση των αναγκών των χρηστών. Βάσει των αναγκών αυτών θα πρέπει να προτιμηθεί η πιο ταιριαστή αρχιτεκτονική και ο καταλληλότερος εξοπλισμός.

1. «Παραδοσιακή» προσέγγιση thin-client computing. Πρόκειται για τη δημοφιλέστερη αρχιτεκτονική, την οποία και προτιμούν εταιρείες οι εργαζόμενοι των οποίων χρειάζονται πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο σύνολο εφαρμογών. Για χρήστες οι οποίοι χρειάζεται περιοδικά να χρησιμοποιούν διαφορετικές εφαρμογές, ή που έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις σε υπολογιστικούς πόρους (πχ. «βαριά» προγράμματα επεξεργασίας εικόνας) υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές, με ενισχυμένες δυνατότητες.

2. OS streaming. Το λογισμικό αυτό, σε συνδυασμό με δυνατές συσκευές thin-client, επιτρέπει στους χρήστες να τρέχουν τις εργασίες τους τοπικά αλλά να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους στους servers. Οταν ο χρήστης κάνει log in, ο server στέλνει στο τερματικό του μέσω δικτύου ένα computer image που περιλαμβάνει το σύνολο του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών. Το λειτουργικό και οι εφαρμογές τρέχουν τοπικά στον client, αλλά τα δεδομένα αποθηκεύονται στο server. Η Διεύθυνση Πληροφορικής μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικά images για διαφορετικούς χρήστες ή ομάδες χρηστών.

3. Blade PCs. Τα Blade PCs συνδυάζουν δύο σημαντικά οφέλη: οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους όλη την υπολογιστική δύναμη των Η/Υ αλλά, επειδή αυτή πηγάζει από το data center, ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα ασφάλειας και διαχείρισης. Τα blade PCs έχουν τα τυπικά εξαρτήματα των Η/Υ (επεξεργαστή, μνήμη, σκληρό δίσκο, κάρτα βίντεο κλπ.). Οι προμηθευτές παρέχουν επίσης το σασί και το λογισμικό για την παρακολούθηση και την εξομάλυνση της λειτουργίας των blades.

4. Desktop virtualization. Το λογισμικό του desktop virtualization μοιάζει με το server virtualization ως προς το ότι σε έναν και μόνο server τρέχουν ταυτόχρονα πολλαπλά εικονικά μηχανήματα (Virtual Machines, VMs). Τα VMs αυτά μοιράζονται μεταξύ τους τους πόρους του server (όπως ο επεξεργαστής και η μνήμη) αλλά κάθε VM διασφαλίζει σε κάθε χρήστη ένα «εικονικό» PC με πλήρες λειτουργικό σύστημα και εφαρμογές. Σε αντίθεση με τα blade PCs, αυτό είναι ένα περιβάλλον το οποίο οι χρήστες μοιράζονται μεταξύ τους. Ωστόσο, η εμπειρία μοιάζει αρκετά με εκείνη του PC.

«Αδυνατίστε» το hardware σας
Η εφαρμογή του thin client computing δεν προϋποθέτει απαραίτητα την επένδυση στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας -τουλάχιστον όχι όσον αφορά τα τερματικά των χρηστών. Σχεδόν οποιοσδήποτε υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως thin client. Αλλωστε, το μόνο που χρειάζεται είναι να μπορεί να τρέχει το λογισμικό του client ώστε να έχει πρόσβαση στον server.

Οι επιλογές διαμορφώνονται ως εξής:
1. Μετατροπή των υφιστάμενων PCs σε thin clients. Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα ελκυστική επειδή δεν προϋποθέτει νέα επένδυση σε Η/Υ ενώ, παράλληλα, επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί το σκληρό του δίσκο και τα δεδομένα που έχει αποθηκευμένα σε αυτόν. Στα αρνητικά, οι υπάρχοντες υπολογιστές χρησιμοποιούν περισσότερη ενέργεια από τους thin clients και έχουν μικρότερο προσδόκιμο ομαλής λειτουργίας.

2. Αγορά νέων PCs χαμηλού κόστους και μετατροπή τους σε thin clients. Τα PCs είναι πλέον τόσο φθηνά που, σε κάποιες περιπτώσεις, είναι ελάχιστα ακριβότερα από τις συσκευές thin client -αν όχι το αντίθετο. Ετσι, θα μπορούσε κανείς να αγοράσει ένα κανονικό PC και να του εγκαταστήσει λειτουργικό σύστημα thin client. Ταυτόχρονα, διατηρεί τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει ως fat client κάποια στιγμή στο μέλλον και εφόσον χρειαστεί.

3. Αγορά επώνυμων συσκευών thin client. Μπορεί να στοιχίζει κάτι παραπάνω, αλλά ο επώνυμος thin client καταναλώνει λιγότερη ενέργεια, κάνει λιγότερο θόρυβο και εκλύει λιγότερη θερμότητα. Προσέξτε όμως τι σας χρεώνουν για το λογισμικό διαχείρισης καθώς και το ποιος έχει δικαίωμα χρήσης του λογισμικού αυτού.

4. Αγορά συσκευών client χαμηλού κόστους. Το χαμηλότερο κόστος κάποιων clients συνήθως δεν συνδέεται με χαμηλότερη ποιότητα hardware, αλλά με το λογισμικό διαχείρισης που τους συνοδεύει και τις περιορισμένες δυνατότητες αυτού.

Εν κατακλείδι, οι thin clients είναι πολύτιμοι σε εταιρείες και σε Διευθύνσεις Πληροφορικής που επιζητούν την ασφάλεια, την ευκολία διαχείρισης και μία καλή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Ταυτόχρονα, προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός ισχυρού και αξιόπιστου εταιρικού δικτύου καθώς και την κατάλληλη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων που θα τους χρησιμοποιήσουν. Ακόμα και αν δεν αποτελούν τη λύση για όλες τις επιχειρήσεις, ο ρυθμός της διάδοσής τους θα αυξηθεί δραματικά μέσα στα επόμενα χρόνια.


2 Thin-Client facts
Επειδή ακριβώς όλη η επεξεργασία γίνεται πλέον στο server, η κίνηση στο δίκτυο μεταξύ data center και thin client είναι πλέον ελάχιστη. Ετσι, διαδικασίες όπως το κατέβασμα ενός email που φέρει μεγάλο attachment ολοκληρώνονται πλέον πολύ γρηγορότερα.

Τα ευαίσθητα δεδομένα που είναι απαραίτητα και εκτός γραφείου μπορούν πλέον να προστατεύονται με αποτελεσματικότερο τρόπο αφού ακόμα και αν κλαπεί ένα φορητό thin-client notebook, τα δεδομένα δεν θα είναι αποθηκευμένα σε αυτό αλλά στο δίκτυο.

To ROI του «λιτοδίαιτου» Thin Client
Μελέτη της IDC έδειξε ότι εταιρείες που χρησιμοποιούν thin clients, έστω και για μέρος των αναγκών τους, απολαμβάνουν σημαντικά επιχειρησιακά οφέλη:

  • Μείωση του κόστους του hardware και του software κατά 40%
  • Μείωση του κόστους λειτουργιών IT κατά 29%
  • Αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού Πληροφορικής κατά 78%
  • Μείωση του downtime των εργαζομένων κατά 88%.