Τα Thin Clients είναι φθηνότερα από τα πλούσια εξοπλισμένα PCs, συνοδεύονται από μικρότερο κόστος συντήρησης και λειτουργίας, καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, ενώ η απουσία κινούμενων μηχανικών μερών στο εσωτερικό τους, βοηθάει στην αύξηση της διάρκειας ζωής τους.

Τα Thin Clients είναι απλά στη διαχείρισή τους και μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα σε μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, όπως, για παράδειγμα, αυτές που θέτουν τα virtual desktops. Αρχικά χρησιμοποιούνταν κυρίως ως τελικές συσκευές σε περιβάλλοντα βασισμένα σε servers – όπως ήταν τα παλιά τερματικά των Unix συστημάτων, για παράδειγμα. Καθώς, ωστόσο, οι υποδομές IT εξελίσσονται, οι τεχνολογίες των Thin Clients ωρίμασαν, ακολουθώντας τις τάσεις των καιρών.

Τα σημερινά Thin Clients χαρακτηρίζονται από λεπτό σχεδιασμό, αθόρυβη λειτουργία και πολύ μικρή κατανάλωση ρεύματος. Η δομή και η λειτουργία ενός Thin Client προσανατολίζεται, κυρίως, στη δυνατότητα προσαρμογής στον σκοπό χρήσης τους. Κάποιοι κατασκευαστές προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα συσκευών, από απλά μοντέλα με περιορισμένο εξοπλισμό, έως πιο «βαριά» συστήματα, σχεδιασμένα για σταθμούς εργασίας επεξεργασίας γραφικών.

Σενάρια χρήσης των Thin Clients
Το τι μοντέλα Thin Clients θα επιλέξει κανείς, εξαρτάται από το σκοπό χρήσης τους. Τα πιο πιθανά,δε, σενάρια χρήσης τους είναι τα εξής:
• Tερματικά σε εικονικά desktops. Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται virtualization όλου του desktop στο data center κι έτσι δεν χρειάζεται να υπάρχει σύνδεση με μια σταθερή θέση.
• Απλά τερματικά. Σε αυτή την περίπτωση παίζουν το ρόλο μιας συσκευής εισόδου/εξόδου για κεντρικά χρησιμοποιούμενες, μέσω ενός server, εφαρμογές.
• Τερματικά σε συνδυασμό με ένα dedicated Blade PC ή ένα Blade Workstation. Στην προκειμένη περίπτωση, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση μέσω του Thin Client σε ένα υπολογιστή Blade ή σε ένα Workstation στο data center. Αυτό το σενάριο χρησιμοποιείται κυρίως σε εκείνες τις περιπτώσεις που απαιτείται άφθονη υπολογιστική ισχύ, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στους σταθμούς εργασίας, επεξεργασίας γραφικών.
• Universal Workstations για εφαρμογές Web ή για πρόσβαση σε επιχειρηματικές εφαρμογές μέσω VPN clients.
• Να χρησιμοποιηθούν για OS Streaming  (να φιλοξενήσουν, δηλαδή, προσωρινά ένα λειτουργικό σύστημα).Στην προκειμένη περίπτωση, γίνεται streaming ενός λειτουργικού συστήματος, μαζί με τις εφαρμογές και τους drivers, από έναν κεντρικό server. Ετσι, οι σκληροί δίσκοι του server χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικός χώρος, ενώ οι εφαρμογές τρέχουν στους Thin Clients.
• Τερματικά για mainframes. Στην προκειμένη περίπτωση τα Thin Clients φροντίζουν, με προεγκαταστημένα emulators, για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε περιβάλλοντα host.

Μικρότερο κόστος
Mέσω της αρχής του server-based computing, στην οποία βασίζονται τα Thin Clients, οι εφαρμογές εκτελούνται σε ένα κεντρικό server. Ο χρήστης, από την πλευρά του, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιους κωδικούς πρόσβασης για να αποκτήσει πρόσβαση στα περιεχόμενα της οθόνης. ΓΙ’ αυτό αρκούν απλές και φθηνές συσκευές. Αυτό φέρνει σημαντικά πλεονεκτήματα. Οι συσκευές, που απαιτούνται για τέτοιες εργασίες, δεν χρειάζεται να έχουν πλούσιο εξοπλισμό. Αντί κανονικών PCs μπορούν να χρησιμοποιηθούν λιγότερο σύνθετες συσκευές clients.

Αυτό μεταφράζεται σε μικρότερη κατανάλωση ρεύματος, μείωση της παραγόμενης θερμότητας, εξάλειψη του θορύβου που προέρχεται από τους ανεμιστήρες, μείωση της πιθανότητας βλάβης και κυρίως, απλούστευση της διαχείρισης. Ολα τα παραπάνω βοηθάνε σημαντικά στη μείωση του κόστους. Κάτι που αποτυπώνεται και σε πρόσφατη μελέτη της IDC.

Διαφορετικές απαιτήσεις
Επειδή οι εφαρμογές για τα Thin Clients απαιτούν τη συνεχή υποστήριξη των συστημάτων στην κεντρική υποδομή IT, οι απαιτήσεις από τους servers και το storage του δικτύου αυξάνουν. Καθώς όλες οι εφαρμογές εκτελούνται μέσω του δικτύου, θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε αυτό, ώστε να μπορέσει να σηκώσει τον πρόσθετο φόρτο. Το αντίτιμο, βέβαια, είναι μια απλούστευση της διαχείρισης των εφαρμογών.

Η χρήση των Thin Clients συνοδεύεται από την ανάγκη χρήσης νέων διαδικασιών διαχείρισης, όπως και εργαλείων. Εκτός από τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην υποδομή IT, κατά την εγκατάσταση Thin Clients οι εταιρείες χρειάζεται ουκ ολίγες φορές να προσπαθήσουν να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης των χρηστών, οι οποίοι βλέπουν με σκεπτικισμό, αλλά και με επιφύλαξη, τη χρήση ενός Thin Client, δείχνοντας μιας προτίμηση σε ένα πλήρες PC.

H τάση που υπάρχει για τη χρήση φορητών συσκευών, όπως smartphones και tablets, που παρομοίως αιτούνται, όπως τα Thin Clients, εφαρμογές και δεδομένα εξ αποστάσεως, μπορεί να βοηθήσει, ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα εμπόδια προκατάληψης των χρηστών.


Διαχείριση
Η διαχείριση των Thin Clients γίνεται κεντρικά, κάτι που κάνει σχεδόν περιττή την on-site τεχνική υποστήριξη και συντήρησή τους. Για την εξ αποστάσεως ρύθμιση των Thin Clients χρησιμοποιούνται συνήθως proprietary εργαλεία διαχείρισης, τα οποία, εκτός από τη δυνατότητα update του λειτουργικού συστήματος, μπορούν να προσφέρουν και εργασίες υποστήριξης, όπως είναι, για παράδειγμα, το mirroring μιας θέσης εργασίας.

Οι ρυθμίσεις του λογισμικού, η διαχείριση των patches όπως και των προφίλ χρηστών ή δεδομένων δεν χρειάζεται να γίνουν στην εκάστοτε θέση εργασίας. Μέσω ενός communication module, του Broker, συσχετίζονται οι κεντρικοί πόροι του δικτύου με τους Thin Clients. Επειδή οι Thin Clients απαιτούν ελάχιστες ρυθμίσεις, η διαχείρισή τους είναι σχετικά απλή.

Επιπλέον, τα υπάρχοντα και γνωστά εργαλεία desktop και διαχείρισης hardware και software, για τη κατανομή του software, για την προστασία των δεδομένων στους clients και για τη βασισμένη στους clients ασφάλεια, όπως είναι, για παράδειγμα, τα antivirus, τα antispam και τα desktop firewalls, δεν έχουν νόημα και δεν είναι απαραίτητα στα Thin Clients. Τέτοιου είδους εργασίες αντικαθίστανται στα Thin Clients από πιο απλές λειτουργίες. Το ίδιο ισχύει για την προστασία των δεδομένων και την ανάγκη προσαρμογής στους κανόνες συμμόρφωσης.

Aσφάλεια
Ενα ακόμα θέμα κατά τη χρήση των Thin Clients έχει να κάνει με την ασφάλεια του συστήματος. Επειδή, οι εφαρμογές εκτελούνται στο κεντρικό σύστημα και όχι στο desktop του χρήστη, ενώ στον υπολογιστή του χρήστη δεν υπάρχουν δεδομένα ή πληροφορίες ρύθμισης, τα Thin Clients είναι, σε σχέση με τα PCs, πιο ασφαλή.

Ετσι, οι επιθέσεις δεν μπορούν να γίνουν άμεσα, με αποτέλεσμα να είναι μειωμένος ο κίνδυνος μιας απώλειας ή κλοπής δεδομένων. Καθώς οι εφαρμογές παρέχονται ως server applications, τα Thin Clients είναι, όσον αφορά στο σχεδιασμό και στη λειτουργικότητα τους, πιο ξεκάθαρα και απλά. Αυτά τα κάνει λιγότερο ευάλωτα σε system errors, αστοχίες υλικού η επιθέσεις από τρίτους. Πολλές από αυτές τις απειλές δεν υπάρχουν στα Thin Clients.

Αλλωστε, αν δεν υπάρχουν τοπικά αποθηκευμένα δεδομένα, δεν μπορούν αυτά να κλαπούν. Αλλά και η πρόσθετη προστασία, που παρέχεται, για παράδειγμα, μέσω Firewalls ή DLP tools, είναι πιο απλή στα Thin Clients. Τα σχετικά μέτρα ασφαλείας πρέπει να παρθούν μόνο στον server, από όπου γίνεται και η διαχείριση της ασφάλειας συνολικά.

Σπάνια παρατηρούνται δυσλειτουργίες στα Thin Clients. Και αυτό διότι, σε αντίθεση με τα desktop PCs, οι χρήστες είναι αρκετά περιορισμένοι ή δεν έχουν το δικαίωμα ή τη δυνατότητα να προβούν σε αλλαγές στις συσκευές ή στη ρύθμισή τους. Οι χρήστες αποθηκεύουν συχνά δεδομένα στους τοπικούς σκληρούς δίσκους των PCs. Αυτά τα δεδομένα δεν προστατεύονται επαρκώς έναντι κλοπής ή ακούσιο σβήσιμό τους.

Συχνά, δε, οι ίδιοι οι χρήστες πρέπει να μεριμνήσουν για την προστασία των τοπικών δεδομένων στα PCs τους. Αυτό, όχι σπάνια, οδηγεί σε απώλεια δεδομένων και κατ’ επέκταση σε διπλή δουλειά ή διακοπή της ροής εργασίας. Κατά κανόνα τα Thin Clients δεν διαθέτουν τοπικά δεδομένα. Ολα τα δεδομένα αποθηκεύονται αποκλειστικά στους servers και στα σχετικά συστήματα storage. Eκεί, χωρίς να χρειάζεται πρόσθετη διαχείριση από τους χρήστες, κρατούνται προστατευμένα από κάθε απειλή. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται αρκετά ο κίνδυνος απώλειας των δεδομένων.

Η συγκέντρωση των δεδομένων στον server (ή στα συστήματα storage) προσφέρει ένα ακόμα πλεονέκτημα: τα δεδομένα των μεμονωμένων υπολογιστών αποθηκεύονται και προστατεύονται σε ένα σημείο – αυτό εξοικονομεί χρόνο εγκατάστασης μετά από μια αστοχία (Backup και Restore). Η εγκατάσταση δεδομένων και εφαρμογών σε μεμονωμένα PCs κοστίζει πολύ περισσότερο, τόσο σε εργασία όσο και σε διαχείριση.

Zero Clients
Oι Thin Clients είναι εξοπλισμένοι με ένα μικρό -και συμπαγές- λειτουργικό σύστημα. Αυτό κάνει εφικτή τη χρήση τους σε ετερογενή περιβάλλοντα με διαφορετικούς servers και με μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Το μικρό κομμάτι software που ενσωματώνουν αποτελεί την αιτία που ονομάζονται «Thin Clients».

Ακόμα πιο λεπτοί είναι οι Zero Clients. Αυτές οι συσκευές προσφέρουν μερικά πρόσθετα σημαντικά πλεονεκτήματα, όσον αφορά στην ταχύτητα, τη διαχείριση, την ασφάλεια, την ενεργειακή κατανάλωση και την εμπειρία χρήστη. Oι Zero Clients υπόσχονται βέλτιστες επιδόσεις σε όλες τις εφαρμογές και διαθέτονται χωρίς κάποιο τοπικό λειτουργικό σύστημα.

Αυτό επιτρέπει μια εξαιρετικά γρήγορη ενσωμάτωσή τους στην υποδομή IT. Συν τις άλλοις το κόστος για τη διαχείριση των Zero Clients είναι πολύ μικρό. Εκτός αυτού, οι Zero Clients δεν προσφέρουν κανένα απολύτως «πάτημα» για τις επιθέσεις ιών ή τη δράση malware.

Cloud Client Computing
Tα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί πολλές νέες τάσεις στο χώρο του IT που έχουν αρχίσει, ήδη, να εφαρμόζονται, οδηγώντας σε μια νέα εποχή. Μετά το server virtualization και τη στροφή των λύσεων storage στις virtualized υποδομές, ακολουθεί η ανάγκη προσαρμογής των desktops στις νέες συνθήκες, ήτοι η προσαρμογή τους στην εποχή του cloud computing.

Για τα Thin Clients αυτό σημαίνει το εξής: μέσω μιας ενιαίας διαχείρισης μπορούν οι εταιρείες να δώσουν στους τελικούς χρήστες ακριβώς εκείνες τις εφαρμογές που χρειάζονται – ανεξάρτητα από το που βρίσκονται. Ετσι, βαθμιαία από τα desktop και τα notebooks μεταβαίνουμε σε ένα σύγχρονο μοντέλο χρήσης, με τα (mobile) Thin Clients και τα Zero Clients.

Το virtualization και το cloud computing αντικαθιστούν το παλιό μοντέλο computing, βάζοντας στο περιθώριο τα απροστάτευτα, μη οικολογικά και δαπανηρά PCs. Τα πλεονεκτήματα του Cloud Client Computing είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία, όπως και η καλύτερη εμπειρία χρήστη σε συνδυασμό με την πολύ μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και το χαμηλότερο Total Cost of Ownership (TCO).


Το μέλλον ανήκει στο Desktop as a Service

Στο πλαίσιο μετασχηματισμού της, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική και πιο ευέλικτη στο σημερινό άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, η OTEGLOBE προχώρησε στην υιοθέτηση τεχνολογιών virtualization, όπου τα thin clients παίζουν ένα σημαντικό ρόλο.

Ο Γιάννης Νικολαΐδης, Υποδιευθυντής Υπηρεσιών Συστημάτων Δικτύου της OTEGLOBE, μιλάει στο netweek για το μεγάλο έργο desktop virtualization που υλοποιήθηκε πρόσφατα στην εταιρεία του, αλλά και για τα οφέλη που φέρνει η χρήση των thin clients σε αυτό το virtualized περιβάλλον.

netweek: Τι ανάγκες καλύπτει το έργο desktop virtualization που υλοποιείτε στην εταιρεία σας;
Γιάννης Νικολαΐδης: Το έργο που υλοποιήσαμε αποτελεί τη λογική συνέχεια της πολιτικής, που έχει χαράξει η Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων για οικονομία, αξιοπιστία,και αποδοτικότητα, αξιοποιώντας αυτή την τεχνολογία και για τους τελικούς χρήστες. Ενδεικτικά, αναφέρω μερικά από τα πολλά πλεονεκτήματα που μας οδήγησαν στην υιοθέτηση ενός τόσο μεγάλου έργου και που καλύπτουν τις ανάγκες της OTEGLOBE:

Ενα από τα κύρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι η κεντρική διαχείριση των συστημάτων των χρηστών, παρέχοντας ένα περιβάλλον που καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες τους σε εφαρμογές και υπηρεσίες, μειώνοντας ταυτόχρονα το χρόνο που απαιτείται για την υποστήριξή τους.

Παράλληλα, προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφαλείας, καθώς σε περιπτώσεις καταστροφής η αποκατάσταση γίνεται χωρίς να απαιτείται η εκ νέου παραμετροποίηση του χρήστη, ή η χρήση χρονοβόρων διαδικασιών ανάκτησης δεδομένων. Επιπλέον, χαρακτηριστικό της ασφάλειας είναι ότι αυτή συνοδεύει τον χρήστη και εκτός της εταιρείας, συμβάλλοντας στη διαφύλαξη της εταιρικής πληροφορίας.

Ακόμα, σημαντική για την εταιρεία είναι η σχεδόν άμεση αποκατάσταση των υπηρεσιών κάθε χρήστη, στην περίπτωση που ο σταθμός εργασίας του παρουσιάσει βλάβη. Αντικαθίσταται άμεσα με άλλον, ενώ ο χρήστης συνεχίζει να έχει το περιβάλλον στο οποίο εργαζόταν.

Τέλος, με τη χρήση thin clients δεν είναι απαραίτητη η αναβάθμιση, ή η αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων, καθώς πλέον οι πόροι για την εργασία κάθε χρήστη, παρέχονται από servers που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Με αυτό το μοντέλο λειτουργίας, η οικονομία που επιτυγχάνεται από τη προμήθεια νέων συστημάτων είναι μακροπρόθεσμα σημαντική.

netweek: Για ποιο λόγο επιλέξατε και τη χρήση thin clients στη λύση desktop virtualization που υλοποιείτε στην εταιρεία σας; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα thin clients έναντι των κλασικών σταθμών εργασίας;
Γιάννης Νικολαΐδης:
Η αρχική προμήθεια σε thin clients πραγματοποιήθηκε για χρήση σε site της OTEGLOBE, στο οποίο η διαχείριση των συστημάτων είναι απομακρυσμένη, καθώς δεν υφίσταται εξειδικευμένο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Το πλεονέκτημά τους σε σχέση με τα συστήματα desktop είναι η οικονομία τους, τόσο ως πάγιο κόστος όσο και σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η πολύ μεγάλη χρονική περίοδος αξιοποίησής τους.

netweek: Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι κυριότερες τάσεις που χαρακτηρίζουν την αγορά των thin clients σήμερα;
Γιάννης Νικολαΐδης:
Θεωρώ πως η χρήση των thin clients και γενικά η χρήση virtualized περιβάλλοντος εργασίας, θα αποτελέσει το μελλοντικό μοντέλο λειτουργίας μιας εταιρείας. Σήμερα η διείσδυση τους θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερη, αλλά παραμένει μια επένδυση που πολλές εταιρίες θα υιοθετήσουν μόνο όταν ο υπάρχον εξοπλισμός τους σταματήσει να καλύπτει τις ανάγκες τους.

Στο μέλλον πιστεύω πως θα υπάρξει σημαντική αύξηση στην αγορά τέτοιων συστημάτων, όπου η κλασική λύση του σταθμού εργασίας θα αντικατασταθεί από το «desktop ως υπηρεσία» (Desktop as a Service). Κλείνοντας, θα ήθελα να προσθέσω πως στρατηγική μας είναι η τελειοποίηση του περιβάλλοντος εργασίας του χρήστη, το οποίο θα του παρέχει ασφάλεια, ολοκληρωμένες υπηρεσίες και υψηλή διαθεσιμότητα.