Ότι η Πληροφορική είναι μέσα στην ζωή μας είναι πλέον ξεκάθαρο.

Όπως και η αξία που έχουν τα δεδομένα σήμερα, αλλά και η σημασία της προστασίας τους. Για παράδειγμα, τα ιατρικά δεδομένα ενός ασθενή μπορούν να σώσουν ζωές αν χρησιμοποιηθούν σωστά, αλλά και να στιγματίσουν ένα άτομο αν πέσουν σε λάθος χέρια. Η Μικροανάλυση Ιατρική Αθηνών ΑΕ ως μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας που σέβεται τους συνεργάτες της, παρέχει τα πιο πρόσφατα συστήματα διαπίστευσης και συμφωνεί με τις πρόσφατες κοινοτικές και κρατικές οδηγίες.

Στο πλαίσιο αυτό ένα μεγάλο project που υλοποιούμε αυτήν την περίοδο αφορά την απόκτηση της πιστοποίησης ISO/IEC 27001 και τη συμμόρφωση με το GDPR (βάσει και του ελληνικού νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα). Για τo ISO/IEC 27001 συνεργαζόμαστε με την MSI. Ήδη έχουμε τρέξει συγκεκριμένες διαδικασίες γι’ αυτό το σκοπό και συνεχίζουμε με αυτό το project με στόχο την απόκτηση της πιστοποίησης (μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISO θέλει συνεχή παρακολούθηση).

Με την PRIORITY είχαμε συνεργαστεί και για την απόκτηση της πιστοποίησης ISO 9001 (που σχετίζεται με  τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων μας). Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με το GDPR αλλά και της αύξησης της ασφάλειας των συστημάτων μας προβήκαμε στην αγορά εξοπλισμού  (firewalls, antivirus, router, server κ.λπ.),  σε παραμετροποιήσεις συστημάτων και σε καθορισμό διαδικασιών, ένα έργο που γίνεται σε συνεργασία με την εταιρεία MyCon.

Εκτός από τα συστήματα διαπίστευσης έχουμε προγραμματίσει ένα ακόμα project, το οποίο ολοκληρώνεται στις 16 Σεπτεμβρίου και αφορά τη διαχείριση των ιατρικών αποτελεσμάτων που παράγουμε. Συγκεκριμένα έχουμε αναπτύξει μια εφαρμογή για να μπορεί να τα διαχειρίζεται ο συνεργάτης μας μέσω Web (υπολογιστή, κινητό κ.λπ.).

Αυτή την εφαρμογή τη δίναμε εδώ και εννιά μήνες σε συγκεκριμένους συνεργάτες για να τη δοκιμάσουν, ενώ από τις 16 Σεπτεμβρίου θα την ανοίξουμε σε όλους τους πελάτες μας (στη μορφή public site). Όλα τα παραπάνω γίνονται δίνοντας, παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα στη θωράκιση των συστημάτων μας, με την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού (από την MyCon), αλλά και τη διεξαγωγή penetration testing (το οποίο έγινε πρόσφατα από έναν συνεργάτη της PRIORITY).