Η Google θα καταβάλει 1,16 δις. δολ. σε διάστημα 60 ετών για την «ενοικίαση» του στρατιωτικού αεροδρομίου Moffett στην Καλιφόρνια με σκοπό να ανακαινίσει τις εγκαταστάσεις για να διεξάγει έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμές στον τομέα της «εξερεύνησης του διαστήματος, της αεροπλοΐας, της ρομποτικής και άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών», σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA.

Ακόμη δύο εγκαταστάσεις στο αεροδρόμιο θα χρησιμοποιηθούν για παρόμοιους σκοπούς, ενώ η NASA υπολογίζει ότι θα εξοικονομήσει περίπου 6,3 εκατ. ετησίως σε λειτουργικά και κόστη συντήρησης. Η Google θα επενδύσει περισσότερα από 200 εκατ. για την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων και την δημιουργία δημόσιων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, που θα εστιάζουν στην ιστορία τους και στο ρόλο της τεχνολογίας στην ιστορία της Silicon Valley. Τις έρευνες θα διεξάγει η θυγατρική της Google, Planetary Ventures, την οποία επέλεξε η NASA ως τον προτιμώμενο μισθωτή.