Άλλη μια λύση έρχεται να δώσει η ΟΝΕΧ μέσω της πρωτοπόρας σε παγκόσμιο επίπεδο θυγατρικής της εταιρίας νανοτεχνολογίας Glonatech (ΟΝΕΧ Global Nanotechnologies), που υπόσχεται μεγαλύτερη αντοχή, πρόβλεψη ρωγμών και ασφάλεια στο μέλλον μέσα από έρευνα και ανάπτυξη σε συνεργασία με τον Τιτάνα κ.α.

Η Ερευνητική Ομάδα νανοτεχνολογίας της Glonatech, συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην  ελαχιστοποίηση της χρήσης του χάλυβα ως οπλισμού και στην εισαγωγή νανοδομών άνθρακα ως πρόσθετα σε σκυρόδεμα, προκειμένου να ενισχυθούν οι μηχανικές ιδιότητες του και να επιτευχθεί έλεγχος των ρωγμών στην κλίμακα του νανομέτρου, όπου οι ρωγμές ξεκινούν.

Το εν λόγω πρόγραμμα ονομάζεται «Nano-modified Smart Concrete (NSC) – Νανοδομημένο Έξυπνο Σκυρόδεμα» και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και αφορά στην ανάπτυξη νανο-τροποποιημένου σκυροδέματος, για την παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας των κατασκευών.

Έτσι, με την προτεινόμενη έρευνα θα παρασκευαστούν υψηλής απόδοσης «έξυπνα» νανοσύνθετα υλικά με δυνατότητες δομικής παρακολούθησης και στόχο την πρόβλεψη του επίπεδου των ζημιών ή / και της πιθανής αστοχίας της εκάστοτε δομής. Εκτός από την  Glonatech, η κοινοπραξία του ερευνητικού έργου αποτελείται από τον Όμιλο Τιτάνα, ο οποίος συντονίζει το έργο, την εταιρεία ΝΙΚΙ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.