Μια πρόσφατη μελέτη της McAfee για την αξιοποίηση του Public Cloud από τις επιχειρήσεις εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια: μία στις τέσσερις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και χρησιμοποιούν το Public Cloud για την αποθήκευση των δεδομένων τους ανέφεραν ότι έχουν πέσει ήδη θύματα υποκλοπής.

Από τη μελέτη προκύπτει, επίσης, ότι το 97% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί σήμερα υπηρεσίες cloud, είτε πρόκειται για public, είτε για private είτε και για τα δύο. Παράλληλα, σχεδόν το 83%  των επιχειρήσεων αξιοποιούν το public cloud για την αποθήκευση ευαίσθητων δεδομένων, ενώ  μόνο 69% εμπιστεύονται το public cloud όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύουν σε αυτό. Ο Rajiv Gupta, Senior Vice President του τμήματος Cloud-Security της McAfee, επισημαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις θα αποθήκευαν ευαίσθητα δεδομένα στο cloud, παρά τις ανησυχίες τους γι’ αυτό. Επιπλέον, η χρήση του public cloud συνεχίζει να αυξάνεται.