Παρατηρητήριο ανάλυσης υβριδικών απειλών, ρυθμίσεις για το 3D printing, ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομιάς, αλλά και drones για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, που παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο καλύπτεται το υφιστάμενο ρυθμιστικό κενό ως προς την ύπαρξη ενός συνεκτικού πλαισίου που θα επιτρέπει την ασφαλή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα στις επιμέρους διατάξεις προβλέπεται η σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κυβερνοασφάλεια
Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τον τομέα της κυβερνοασφαλειας, με στόχο την θωράκιση του δημόσιου τομέα έναντι κυβερνοεπιθέσεων. Για την ακρίβεια προβλέπεται η δημιουργία νέων οργανωτικών σχημάτων (Παρατηρητήριο Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών, Εθνική Αρχή Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας, Εθνικό Κέντρο Συντονισμού για την Κυβερνοασφάλεια) και θεσμικών ρόλων (ορισμός Υπεύθυνου Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε κάθε φορέα της Κεντρικής Κυβέρνησης)

ΙοΤ
Δεδομένου ότι η χώρα ετοιμάζεται να ενισχύσει και το Διαδικτυο των πραγμάτων, προβλέπεται να θεσπιστεί η υποχρέωση των κρίσιμων υποδομών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να ενημερώνουν την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας σχετικά με τη χρήση συσκευών τεχνολογίας Διαδικτύου των Πραγμάτων και να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής.

3D Printing
Μια ακόμα διάταξη αφορά στην αποκρυστάλλωση του πλέγματος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των παραγόντων που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων τρισδιάστατης εκτύπωσης (κατασκευαστής, μεσάζοντες, διανομείς) ιδίως μέσω της συμπλήρωσης του υφιστάμενου πλαισίου για την προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησία

Έξυπνα συμβόλαια
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόβλεψη να θεσμοθετηθεί το ψηφιακό εργαλείοτων «έξυπνων συμβολαίων», μέσα από την ρύθμιση των ζητημάτων του κύρους, της ισχύος και της δεσμευτικότητας αυτών. Στόχος είναι να αποτελέσουν μέσο ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των αντισυμβαλλομένων ιδιωτών στην ασφάλεια των συναλλαγών