Στη δημιουργία κοινής εταιρείας, στην οποία θα μεταφερθεί ο παθητικός εξοπλισμός των κεραιών των δύο εταιρειών στην Ελλάδα, προχώρησαν Vodafone και Wind. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο τηλεπικοινωνιακών εταιρειών στην Ελλάδα, επετεύχθη συμφωνία μεταξύ της μητρικής της εταιρείας της Wind, Crystal Almond Sarl, και της Vodafone Europe B.V., 100% θυγατρική εταιρεία του Vodafone Group Plc. Σκοπός της συμφωνίας είναι η σύσταση εταιρείας κοινής συμμετοχής με τον διακριτικό τίτλο «TowerCo», η οποία θα διαθέτει και θα διαχειρίζεται τον παθητικό εξοπλισμό των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας για τις δύο εταιρείες στην Ελλάδα.

Το ποσοστό συμμετοχής της Crystal Almond στη νεοσύστατη εταιρία διαμορφώνεται στο 38%, το οποίο μελλοντικά θα μεταβιβάσει στo Vodafone Group Plc., με το συνολικό ύψος της συμφωνίας να ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ. Από αυτά η Crystal Almond θα λάβει 313 σε μετρητά (25 εκατ. με τη δημιουργία της κοινής εταιρείας και 288 εκατ. για την μεταβίβαση του 38% στη θυγατρική του Vodafone Group) και δεσμεύεται να αγοράσει μετοχές αξίας 100 εκατ. ευρώ όταν η ευρωπαϊκή Vantage Towers κάνει την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η «TowerCo» θα αναδειχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης παθητικής υποδομής για σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η WIND Ελλάς και η Vodafone Ελλάδας δεσμεύονται σε μια νέα μακροπρόθεσμη συμφωνία με την «TowerCo» με αρχική διάρκεια τα οκτώ έτη και δυνατότητα ανανέωσης για τρεις επιπλέον περιόδους διάρκειας 8 ετών η καθεμία.