Η ασφάλεια των δεδομένων, οι τεχνολογικές αναβαθμίσεις και η στελέχωση του τμήματος είναι οι πιο κοινές ανησυχίες που κρατούν τους Διευθυντές Πληροφορικής συνεχώς σε εγρήγορση..

Οι Διευθυντές Πληροφορικής σήμερα βρίσκονται, μεν, υπό συνεχή πίεση για καινοτομία, αλλά από την άλλη πρέπει να προστατεύουν τις εταιρείες τους από τις αυξανόμενες απειλές ασφάλειας και, ταυτόχρονα, να διαχειριστούν ένα συνεχώς αυξανόμενο όγκο πληροφοριών.Οι προκλήσεις αυτές καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό για τα στελέχη της τεχνολογίας να επικοινωνούν με τους συναδέλφους τους και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές. Η γέφυρα που συνδέει το IT και το Business είναι ο ρόλος του αναλυτή (Systems Analyst). Είναι εκείνος που γνωρίζει το “day- to-day” κομμάτι μιας εταιρείας και σχεδιάζει τις διαδικασίες και τα συστήματά της. Συνδέει, δηλαδή, το επιχειρηματικό μοντέλο με την τεχνολογία. To International Institute of Business Analysis (IIBA) περιγράφει το ρόλο του αναλυτή ως «το σύνδεσμο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να κατανοήσουν τη δομή, τις πολιτικές, και τις λειτουργίες ενός οργανισμού και να προτείνουν λύσεις που επιτρέπουν στην εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της».

ΙΤ, η κινητήρια δύναμη της επιχείρησης
Στον αναδυόμενο κόσμο της τεχνολογίας των πληροφοριών τα δεδομένα είναι ο βασιλιάς, οι κοινωνικές πλατφόρμες εξελίσσονται ως μια νέα πηγή επιχειρηματικής ευφυΐας και το cloud computing παίζει το ρόλο του, ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Οι ιστοσελίδες μιας εταιρείας δεν αποτελούν, πλέον, τον πρώτο πόλο έλξης για τους πελάτες. Αυτό έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο που οι επιχειρήσεις δρουν, θέτοντας νέες προκλήσεις – και ευκαιρίες – για το IT.

Για παράδειγμα, οι «κοινωνικές ταυτότητες» – με βάση την πλούσια ιστορία των πληροφοριών που τα άτομα αφήνουν στα κοινωνικά δίκτυα – θα γίνουν περισσότερο πολύτιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις από ό,τι οι παραδοσιακές και μεμονωμένες πληροφορίες που παίρνουν, όταν ένα άτομο εγγράφεται στην εταιρική τους ιστοσελίδα. Επίσης, γίνεται συνέχεια συζήτηση γύρω από το cloud computing, το οποίο θα γίνει τόσο διαδεδομένο, που η ίδια η ορολογία καθίσταται περιττή. Τα υβριδικά σύννεφα» – Software-as-a-Service (SaaS) και Platform-as-a-Service (PaaS), σε συνδυασμό με τις εσωτερικές εφαρμογές – θα εδραιώσουν το ρόλο του IT ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Η έμφαση θα μετατοπιστεί από απλές λύσεις υποδομών, στην ανάπτυξη στρατηγικών cloud που παρέχουν αυξημένη λειτουργικότητα και ευελιξία, χρησιμοποιώντας ένα μείγμα δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών εφαρμογής και την πλατφόρμα που βασίζεται σε σύννεφο. Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις, το cloud είναι έτοιμο να αλλάξει το πρόσωπο της επιχείρησης. Αντίθετα με την επικρατέστερη αντίληψη, το IT προσωποποιεί την καινοτομία με συνεχή εστίαση στη βελτίωση. Είναι αυτό που πρέπει να προωθήσει αυτή την κουλτούρα της καινοτομίας σε ολόκληρη την εταιρεία. To IT έχει διαδραματίσει ισχυρό ρόλο στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Voice Over IP στα ποντοπόρα πλοία, όπως και η χρήση του ευρυζωνικου Internet από τα πληρώματα, όταν πριν από πέντε χρόνια, η επικοινωνία μεταξύ πλοίου- γραφείου ήταν δυσβάστακτη για τους πλοιοκτήτες. Όταν οι περισσότερες εταιρείες δεν είχαν ακόμα e-mail στα πλοία τους και χρησιμοποιούσαν το «πατροπαράδοτο» INM-C, ήταν πολύ λίγοι εκείνοι οι Διευθυντές Πληροφορικής που οραματίστηκαν την χωρίς περιορισμούς επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων με το στόλο των εταιρειών τους.

Έτσι, λοιπόν, ο ρόλος του IT θα συνεχίσει να γίνεται αναλογικά σημαντικότερος με την πάροδο του χρόνου, ακολουθώντας το ποσοστό της ψηφιακής καινοτομίας, η οποία επιταχύνεται παρά επιβραδύνεται. Σε μια εποχή περιορισμένης οικονομικής ανάπτυξης, οι CIOs θα πρέπει να αναλάβουν κεντρικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας που σχετίζονται με τις ευκαιρίες ανάπτυξης. Το αν θα επιτευχθεί ή όχι αυτός ο φιλόδοξος στόχος θα εξαρτηθεί από τη στάση και την υποστήριξη των CEOs τους.