Τη στιγμή που τα capital controls μπλοκάρουν την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε υπηρεσίες cloud του εξωτερικού, βρίσκοντάς τις απροετοίμαστες σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας και στερώντας τις από ζωτικές για τη λειτουργία τους online υπηρεσίες, διέξοδο μπορεί να δώσουν επιχειρήσεις με βάση την Ελλάδα, όπως ο ΟΤΕ, ο οποίος παρέχει εδώ και χρόνια υπηρεσίες data center μέσα από ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές εντός της χώρας και στηρίζεται σε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Όπως δήλωσε ο Θάνος  Φαλάγγας, Διευθυντής  Marketing Εταιρικών και Επιχειρησιακών Πελατών Ομίλου ΟΤΕ στo netfax: «Ως ΟΤΕ παρέχουμε κάθε είδους δυνατή τεχνολογική διευκόλυνση και υποστήριξη προς τους πελάτες μας για τη μεταφορά των υπηρεσιών τους. Για μας κάθε επιχείρηση είναι ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Για το λόγο αυτό παρέχουμε προηγμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης από εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη σε όλες τις φάσεις της μεταφοράς. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη τηλεφωνικής και τεχνικής υποστήριξης μέσω κατάλληλα εκπαιδευμένων και εξειδικευμένων τεχνικών  24×7 αποτελεί για εμάς υποχρέωση και ταυτόχρονα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των data centers του εξωτερικού».