Την επόμενη γενιά του κυβερνητικού νέφους (G-Cloud ΝextGen) σχεδιάζει και υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως ανέφερε ο Αριστείδης Μελετίου, προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Digital Business: Cloud, Data Centers & Digital Transformation». «Η νέα γενιά του κυβερνητικού νέφους θα συνδυάσει τόσο υποδομές που βρίσκονται σε δικούς μας χώρους, όσο και τη χρησιμοποίηση υποδομών δημοσίου νέφους, ακολουθώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις και τις ανάγκες και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται», σημείωσε ο κ. Μελετίου.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων υλοποίει και σχεδιάζει τρία σημαντικά έργα. Το πρώτο έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών Database As a Service (DBaaS). Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον προσεχή Ιούνιο. Με την ολοκλήρωσή του, ο πολίτης θα αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα όσον αφορά τις συνδιαλλαγές του με το Δημόσιο. Το δεύτερο έργο αφορά στην ενίσχυση των υπαρχόντων υποδομών σε storage και τη δημιουργία νέας νησίδας (Active-DR) και βρίσκεται στο στάδιο τελικού σχεδιασμού.

Tο τρίτο έργο αφορά το GCloud ΝextGen, βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη και περιλαμβάνει:

  • Υλοποιήσεις για την παροχή νέων προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών.
  • Δημιουργία δύο σύγχρονης τεχνολογίας, συμμετρικών data centers, σε διαφορετικές τοποθεσίες, με αρχιτεκτονική λειτουργίας Active-Active για επιλεγμένα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Διάθεση έτοιμων παραμετροποιημένων συστημάτων (Platform as a Service).
  • Υλοποίηση εικονικών σταθμών εργασίας (VDI- Desktop as a Service).
  • Την επίτευξη του μέγιστου δυνατού επιπέδου αυτοματισμού στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος και στην εξυπηρέτηση τελικών χρηστών.
  • Την τήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών σε επίπεδο ασφάλειας και υψηλής διαθεσιμότητας.
  • Συνδυασμό χρήσης υπηρεσιών υβριδικού υπολογιστικού νέφους (hybrid cloud) σε μεγάλη κλίμακα.
  • Χρήση υπηρεσιών δημόσιου υπολογιστικού νέφους (public cloud services), Big Data, Internet of Thinks, Τεχνητής Νοημοσύνης, Analytics, Serverless computing, security and data protection, Industry Management, Infrastructure and Computing κ.α.
  • Υποστήριξη pay- as- you- go μοντέλου
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασμός και βελτιστοποίηση λύσεων υβριδικού νέφους.

«Με όλα αυτά προχωρούμε ένα βήμα μπροστά στην αξιοποίηση των όλο και περισσότερων πλεονεκτημάτων που δίνουν οι υπηρεσίες νέφους είτε πρόκειται για private, είτε για public είτε για hybrid cloud», συμπλήρωσε ο κ. Μελετίου.

 

Λεζάντα: Αριστείδης Μελετίου, προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων