Καθώς βρισκόμαστε στην αφετηρία της σταδιακής εφαρμογής υπηρεσιών 5G, ενδιαφέρον αποκτούν οι απόψεις διαφημιζόμενων αλλά και καταναλωτών για τις προσδοκίες τους αναφορικά με τη νέα αυτή εποχή.

Πρόσφατη έρευνα της Verizon έθεσε ακριβώς το παραπάνω ερώτημα στην αγορά των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι καταναλωτές αναμένουν καλύτερες εμπειρίες επαυξημένης πραγματικότητας και ευρύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε ένα εύρος διαφορετικών πεδίων. Όσον αφορά στους διαφημιζόμενους, σε ποσοστό περίπου 50% αναμένουν ότι το 5G θα οδηγήσει σε καλύτερες καταναλωτικές εμπειρίες, νέα δημιουργικά formats στη διαφήμιση, καλύτερη location-based στόχευση και καλύτερη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δεδομένα.

Παράλληλα, το ένα τρίτο των διαφημιζόμενων δήλωσε ότι ήδη εντάσσει το 5G στα πλάνα του. Το 5G είναι η επόμενη γενιά υψηλής ταχύτητας ασύρματης μετάδοσης. Εάν οι προδιαγραφές του επαληθευθούν στην πραγματική εφαρμογή στο πεδίο, θα μπορούσε να σημάνει, σύμφωνα με αναλυτές, τη μαζική μεταβολή του ψηφιακού marketing και της διαφήμισης. Η έρευνα δείχνει ότι υπάρχει ήδη σημαντικό ενδιαφέρον για το 5G, παρόλο που λίγες πιλοτικές εφαρμογές έχουν τρέξει μέχρι στιγμής.