Στο ιδανικό κόσμο ενός CIO, το πεδίο εφαρμογών αποτελεί μια ακριβή αντανάκλαση των στόχων και της διαχείρισης της επιχείρησης. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, πάντα υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της επιχείρησης και στο τρόπο που το χαρτοφυλάκιο των εφαρμογών μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές.

Για να καταγράψει την κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο των εφαρμογών, η Capgemini διεξήγαγε μια έρευνα ανάμεσα σε 1.100 CIOs και διευθυντικά στελέχη του IT από 16 χώρες – 73% εκ των οποίων προέρχονται από τις αναπτυγμένες οικονομίες (Ευρώπη, ΗΠΑ και Αυστραλία), ενώ το 27% από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες χώρες (Κίνα, Ινδία και Βραζιλία). Ανάμεσα στα βασικότερα ευρήματα αυτής της έρευνας περιλαμβάνονται τα εξής:

* Το IT, περισσότερο από ποτέ, παίζει ένα σημαντικό ρόλο για την επιχείρηση, τόσο για τη μείωση του κόστους όσο και για την προώθηση της καινοτομίας. * Η υγιής αλληλοκατανόηση ανάμεσα στο business και στο IT είναι κρίσιμη. * Η μείωση της πολυπλοκότητας και η αύξηση της ευελιξίας στο περιβάλλον ΙΤ αποτελεί μείζον θέμα για τον CIO. * Οι CIOs έχουν μια τάση να υιοθετούν πιο ακραία μέτρα εξορθολογισμού των εφαρμογών για να αυξήσουν την αξία του IT για την επιχείρηση. *Οι επαναστατικές τεχνολογίες θεωρούνται κρίσιμες για τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας.

Ενα από τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι ότι τουλάχιστον μία στις πέντε εφαρμογές είναι περιττή. Για αυτό είναι πεπεισμένοι οι περισσότεροι CIOs (73%) σύμφωνα μ την έρευνα. Επιπλέον, σχεδόν ένας στους δύο (48%) απάντησε ότι στην επιχείρησή του υπάρχουν περισσότερες εφαρμογές από ότι θα έπρεπε. Στην ίδια ερώτηση που είχε γίνει πριν από τρία χρόνια, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 34% (σχεδόν ένας στους τρεις). Η πλημμύρα των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται σε μια υποδομή ΙΤ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καθαρό πρόβλημα του ΙΤ, όπως προειδοποιεί η Gapgemini.

Σε έναν κόσμο, όπου η ψηφιοποίηση διαπερνά κάθε επιχείρηση, ένα ορθολογικό πεδίο εφαρμογών αποκτά στρατηγική σημασία. Αυτό το πρόβλημα φαίνεται να αφορά περισσότερο τις αναπτυγμένες, παρά τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το ίδιο ισχύει για τη συνεργασία μεταξύ του business και του IT. Ενώ οι CIOs από τις βιομηχανικές χώρες κάνουν λόγο , όπως και πριν, για προβλήματα κατανόησης, οι συνάδελφοι τους από τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι περισσότερο οπτιμιστές.

Οι κορυφαίες προτεραιότητες των CIOs
Σύμφωνα με την έρευνα, η αύξηση της αποτελεσματικότητας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τους περισσότερους CIOs (55%). Σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2011 (52%) υπήρχε μια ανεπαίσθητη αύξηση. Διαφορετική είναι η κατάσταση όσον αφορά τη δεύτερη και τρίτη προτεραιότητα των CIOs. Στη φετινή έρευνα, το 47% των ερωτηθέντων αναφέρουν την αύξηση της παραγωγικότητας ως σημαντική, σε σχέση με το 33% το 2011. H μείωση του κόστους αποτελεί προτεραιότητα για το 36% των CIOs, σε σχέση με το 46% πριν από τρία χρόνια. Μια σαφής μεταβολή υπάρχει στο θέμα της καινοτομίας. Στην τρέχουσα μελέτη σχεδόν ένας στους τέσσερις (26%) θεωρούν ότι αποτελεί σημαντικό στόχο να επιτευχθεί η καινοτομία μέσω νέων εφαρμογών. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 ανέρχονταν σε μόλις 16%.

Θετικές προοπτικές για τα budgets
Οσον αφορά τα budgets, οι συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν πολύ αισιόδοξοι. Συνολικά το 61% συμπεραίνουν ότι το budget τους θα αυξηθεί μέσα στα πέντε επόμενα χρόνια, ενώ το 11% έχει κάνει ήδη τους υπολογισμούς με σαφώς υψηλότερα budgets. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό (11%), το οποίο εκτιμά ότι το budget τους θα μειωθεί. Ενα επιπλέον ενδιαφέρον αποτέλεσμα της έρευνας σχετίζεται με το βαθμό ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών. Οπως και η Gartner έτσι και η Gapgemini κατατάσσει στις επαναστατικές τεχνολογίες τα Cloud, Mobility, Social και Big Data. Αυτό φαίνεται και από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα όσον αφορά το βαθμό ενσωμάτωσης των cloud (56%), mobility (54%), social (41%) και Big Data (34%).