Από την κατάσταση της υποδομής ΙΤ έως το σχηματισμό του τμήματός του και την άσκηση του ρόλου του, ένας Διευθυντής Πληροφορικής θα πρέπει να εξετάζει αρκετά πράγματα πριν αποφασίσει να ξεκινήσει μια νέα καριέρα.

Οι Διευθυντές Πληροφορικής σήμερα αμφισβητούν περισσότερο από ποτέ τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα, δίνουν στρατηγική ώθηση στη διοίκηση και συμβάλλουν στη μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Ο ρόλος του CIO είναι περισσότερο σημαντικός από ποτέ. Έτσι, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα, πριν αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Για τι είδους επιχείρηση πρόκειται; Που τοποθετείται αυτή;
Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι το επιχειρηματικό μοντέλο, η κατάσταση της αγοράς, ο ανταγωνισμός και κυρίως η φάση της ψηφιοποίησης στην εκάστοτε εταιρεία. Σε αυτή την ανάλυση συμπεριλαμβάνονται φυσικά και ερωτήσεις του τύπου, πόσο επιτυχημένη είναι η εταιρεία τη συγκεκριμένη στιγμή και τι προκλήσεις αναμένεται να αντιμετωπίσει στο μέλλον.

Πώς λειτουργεί η οργάνωση/διοίκηση της εταιρείας και ποια συστήματα χρησιμοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό;
Ο πρόθυμος στις αλλαγές CIO θα πρέπει να βρει απαντήσεις σε τέτοιες ερωτήσεις, διότι μόνο όταν έχει καταλάβει τη διακυβέρνηση της εταιρείας μπορεί να αναγνωρίσει τι προϋποθέσεις υπάρχουν για τη διακυβέρνηση του ΙΤ και ποιος ρόλος θα του ανατεθεί από τη διοίκηση της εταιρείας.

Ποιος είναι ο ρόλος του CIO και τι ελευθερία ανάπτυξης/σχεδιασμού έχει για το μέλλον;
Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να απαντηθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις: Υπάρχει προοπτική ο CIO να γίνει μέλος του ΔΣ και να συμμετάσχει ενεργά σε αυτό; Πώς θα αναφέρεται στη Διοίκηση; Υπάρχει μια εικόνα για συγκεκριμένο ρόλο που θα αναλάβει στην εταιρεία ή μια ξεκάθαρη προσδοκία όσον αφορά τη συμβολή του στη λήψη αποφάσεων; Θα αφορά ένα καθαρό ρόλο ΙΤ ή έναν ρόλο κοντά σε εκείνο του CPO (Chief Process Officer), σε έναν ρόλο σύνδεσης των κλασικών καθηκόντων του ΙΤ με τις υπηρεσίες ή σε ένα ρόλο περισσότερο προσανατολισμένο στην επιχείρηση;

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της εσωτερικής υποδομής της Διεύθυνσης Πληροφορικής της εταιρείας;
Ο υποψήφιος ανάληψης μιας νέας θέσης Διευθυντή Πληροφορικής θα πρέπει να εξετάσει τα ακόλουθα ερωτήματα: Ποιες απαιτήσεις έχει η επιχείρηση από το ΙΤ (σήμερα και στο μέλλον); Ποιος είναι ο βαθμός εκπλήρωσης αυτών των απαιτήσεων; Που βρίσκεται το ΙΤ από την πλευρά της επιχείρησης; Πώς τρέχουν οι διαδικασείες στρατηγικής, σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων στην εταιρεία και πώς συνδέεται με αυτές ο CIO; Ποιες ήταν οι τρεις τελευταίες μεγαλύτερες αποτυχίες/επιτυχίες που σχετίζονται με το ΙΤ; Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ψηφιοποίηση στην εταιρεία;

Πώς τοποθετείται η Διεύθυνση Πληροφορικής μέσα στην επιχείρηση;
Τα τελευταία ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν έχουν να κάνουν με τη σημασία και την αξία της Πληροφορικής μέσα στην επιχείρηση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις μπορεί να είναι πολύ …αποκαλυπτικές: Πώς δομείται το IT της επιχείρησης; Πώς είναι οργανωμένη η Διεύθυνση Πληροφορικής μέσα στην επιχείρηση; Από τι συνίσταται το χαρτοφυλάκιο του ΙΤ; Ποια IT projects ολοκληρώνονται Ιn-house και ποια γίνονται outsource; Πόσο αυτάρκες ΙΤ υπάρχει αποκεντρωμένο στην επιχειρηματική λειτουργία, για παράδειγμα, στην παραγωγή; Υπάρχουν και άλλοι αποκεντρωμένοι αυτάρκεις οργανισμοί ΙΤ και με ποιο τρόπο συνδέονται αυτοί;

Εκτός από τις απαντήσεις σε όλες τις προαναφερόμενες ερωτήσεις θα πρέπει, πριν ένας CIO αποφασίσει να αλλάξει καριέρα και να πάει σε μια άλλη εταιρεία, να δει αν ταιριάζει με την κουλτούρα της εταιρείας, όπως και αν «ταιριάζει» το προσωπικό του στιλ με τις μελλοντικούς συναδέλφους του, τα διοικητικά στελέχη και κατά πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει στα χρονικά περιθώρια που του δίνονται για την υλοποίηση των τιθεμένων, από το μελλοντικό εργοδότη του, στόχων. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλίσει ότι η αλλαγή της καριέρας του μπορεί να έχει σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας.