Με τίτλο "Greece at the forefront of a new digital world" πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου 2009 το Συνέδριο των Financial Times για τη σύγκλιση των κλάδων Τηλεπικοινωνιών, Μέσων & Τεχνολογίας στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.

Στo Συνέδριο αναλύθηκαν, μέσω παρουσιάσεων σημαντικών εισηγητών, οι προκλήσεις αλλά και oι ευκαιρίες που διανοίγονται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τοπίο που διαμορφώνεται από τη σύγκλιση των Τηλεπικοινωνιών με τα Μέσα Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας.

Με τη ραγδαία ανάπτυξη της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας σε ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά, διαμορφώνεται πλέον και στη χώρα μας μια νέα πλατφόρμα επικοινωνίας και ενημέρωσης προσιτή σε όλους και από οποιαδήποτε συσκευή (τηλεόραση, Η/Υ, κινητό τηλέφωνο). Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των Τηλεπικοινωνιών και Μέσων καλούνται να επενδύσουν στην αλλαγή. Τα ‘χθεσινά’ επιχειρηματικά μοντέλα δεν πληρούν τις προδιαγραφές επιτυχίας.

Απαιτούνται συνεργασίες, επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία καθώς και έμφαση στον εμπλουτισμό των υπηρεσιών. Το Συνέδριο των Financial Times αποτέλεσε τη βάση για έναν εποικοδομητικό διάλογο, καθώς παρουσιάστηκε αφενός η στρατηγική της Πολιτείας για τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και την εξυπηρέτηση του πολίτη, και αφετέρου η χαρτογράφηση της νέας συγκλινόμενης περιοχής των Τηλεπικοινωνιών και Μέσων από τη σκοπιά των εταιρειών που διαμορφώνουν το νέο αυτό περιβάλλον.

Με ενδιαφέρον το κοινό παρακολούθησε τις παρουσιάσεις υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ΟΤΕ, ΕΡΤ, ΑΝΤ1, Microsoft, Google, forthnet /Nova, Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, Ψηφιακού Παρόχου, ΕΕΤΤ, Digital Europe, κ.ά. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της BOUSSIAS, ενώ χορηγοί ήταν οι: ΟΤΕ, Microsoft, Google, Pylones, Virtual Trip, EΛΤΑ, Focus Bari και ALBA.