Οι μεγαλύτεροι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας έχουν κάνει, ήδη, σημαντικές επενδύσεις στα δίκτυα τέταρτης γενιάς. Ωστόσο, όπως δείχνει μια μελέτη της Deloitte, οι χρήστες - όσοι, τουλάχιστον, μπορούν να το χρησιμοποιούν στις χώρες που υπάρχουν οι σχετικές υποδομές - φαίνεται να αδιαφορούν για το LTE.

Μόνο λίγοι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για αυτό. Σίγουρα, η μεγάλη ανάπτυξη που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό στην αγορά των φορητών συσκευών (όπως είναι τα smartphones και τα Tablets) κάνει όλο και πιο σημαντική την ποιότητα τού δικτύου – και δη σε θέματα ταχύτητας- για πολλούς χρήστες. Οι οποίοι, ωστόσο, αγνοούν τη δυναμική των νέων δικτύων. Γιατί, όπως καταγράφει η σχετική μελέτη της Deloitte, δεν είναι σωστά ενημερωμένοι για αυτή τη νέα τεχνολογία, τους ξενίζει και δεν την καταλαβαίνουν.

Μόνο όταν οι χρήστες καταλάβουν τα ουκ ολίγα πλεονεκτήματα που προσφέρει το LTE, καταλήγει η μελέτη της Deloitte, θα αυξηθεί το ενδιαφέρον τους γι’ αυτό. Δεν είναι μόνο η σωστή ενημέρωση που παίζει ρόλο. Είναι καλό για τους παρόχους, οι οποίοι έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν τις σχετικές υποδομές στη χώρα μας, να πάρουν το μάθημα από τα προβλήματα που υπάρχουν στην εξάπλωση του LTE στις άλλες χώρες και να δράσουν σωστά από τώρα. Και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, να ενημερώσουν τους χρήστες, να τονίσουν εξαρχής τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας, να κατανοήσουν σε ποιο κοινό απευθύνονται.

Το LTE έχει καθυστερήσει για τη χώρα μας. Αλλά αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό. Και αυτό διότι έχει δοκιμαστεί αλλού, έχουν εντοπιστεί τα προβλήματα που υπάρχουν, έχουν καταγραφεί οι αδυναμίες του. Ολα αυτά μπορούν να βοηθήσουν σε μια καλύτερη αξιοποίηση των επενδύσεων που γίνονται τώρα. Αλλωστε, σε μια εποχή όπου οι επενδύσεις γίνονται πολύ προσεκτικά και όπου υπάρχει επιτακτική ανάγκη για ένα όσο γίνεται πιο γρήγορο ROI, η ανάπτυξη και η εκμετάλλευση των δικτύων LTE καλό είναι να γίνει αποτελεσματικά και σωστά.

Σε αυτό θα παίξουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο η σωστή ενημέρωση του κοινού, αλλά και οι συσκευές LTE, για παράδειγμα το νέο iPhone 5, όπως και η άρτια υποστήριξή τους από τα δίκτυα των παρόχων. Το LTE αποτελεί ακόμα μια «άγνωστη» τεχνολογία, ωστόσο τα πρώτα βήματα έχουν γίνει. Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί είναι πολύτιμη και είναι ευκαιρία να την εκμεταλλευτούν οι πάροχοι. Από τώρα, ώστε να γίνουν όλα σωστά εξαρχής.