Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο εκδίκασης προδικαστικού ερωτήματος ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ (υπόθεση BREIN v. filmspieler.nl) σχετικά με τη νομιμότητα του online streaming.

Σε αντίθεση με το downloading, το νομικό πλαίσιο για την προβολή περιεχομένου μέσω streaming είναι ακόμα ασαφές σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπόθεση που εκδικάζει το δικαστήριο της ΕΕ αφορά τη προσφυγή του BREIN (Ολλανδικός οργανισμός για την καταπολέμηση της πειρατείας) κατά του Filmspeler.nl, ενός διαδικτυακού καταστήματος που πωλεί media players που διευκολύνουν το streaming περιεχομένου χωρίς να φιλοξενούν, ωστόσο, περιεχόμενο που να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. To Δικαστήριο της ΕΕ καλείται να απαντήσει, καταρχάς, στο αν η πώληση προγραμματισμένων media players για να προβάλουν «πειρατικό» περιεχόμενο είναι σύμφωνη με το δίκαιο της ΕΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι παράνομη η πώληση τέτοιων συσκευών. Βέβαια, το πιο σημαντικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν το streaming πειρατικού περιεχόμενου αντιτίθεται στη νομοθεσία της ΕΕ, μια απόφαση που αναμένεται να εκδώσει το δικαστηρίου της ΕΕ στις αρχές του 2017.