Οι αλλαγές που αναμένεται να επιφέρει το Internet of Things (IoT) ακόμη και στον “πυρήνα” του τρόπου και του περιεχομένου της ίδιας της φύσεως της εργασίας, θεωρείται πως θα είναι εντυπωσιακού μεγέθους και σαρωτικής επίδρασης.

Το Internet of Things (IoT) αναμένεται πως θα επιφέρει μια πλειάδα αλλαγών σε ότι αφορά στον τρόπο που εργαζόμαστε και όπως κάθε disruptive τεχνολογία είναι αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές και τι αντίκτυπο θα έχουν. Ακριβώς όπως συμβαίνει και με τις τεχνολογικές προκλήσεις μπορούμε, νομίζω, να προβλέψουμε κάποιες από τις επιχειρησιακές προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Και αυτό σε κάθε επιμέρους τμήμα που αφορά μια επιχείρηση. Συγκεκριμένα:

Διοίκηση: Ο μεγάλος αριθμός και η ποικιλία των συσκευών IoT που θα χρησιμοποιούμε αναμένεται να δυσκολέψει πολλαπλώς τη διαχείριση, τόσο από την άποψη της ρύθμισης και παραμετροποίησης τους, όσο και σε επίπεδο της διαχείρισης των asset ξεχωριστά. Τα υφιστάμενα εργαλεία διαχείρισης asset έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συσκευές, τις οποίες ενδεχομένως να μας είχε διαφύγει τελείως από το νου. Οπότε, ανακύπτουν μια σειρά από ερωτήματα, όπως λ.χ. πώς μπορεί να υπάρχει ιστορικότητα για ένα asset για το οποίο δεν υπάρχουν καταγραφές πληροφοριών, η μορφή αυτών και η σημασία τους; Μπορούν οι συσκευές IoT να ρυθμιστούν και να παρακολουθούνται εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα εργαλεία σας; Τι και εάν χρειάζονται γραμμή εντολών / PowerShell scripts για τη διαχείρισή τους;

Πληροφοριακός Όγκος: Ένα από τα βασικά θέματα που εκτιμάται πως θα αναδυθεί από αυτή την επανάσταση δεν είναι άλλο από την μαζική αύξηση των διαθέσιμων πληροφοριών προς τους χρήστες, το προσωπικό υποστήριξης και διαχείρισης. Προβλέπεται να υπάρχει μια πληθώρα συσκευών IoT, που με τη σειρά τους θα αναφέρουν την πληροφορία κατάστασης τους για λόγους διαχείρισης και παρακολούθησης. Αλήθεια, μήπως πρέπει να αποθηκευτούν αυτά τα δεδομένα; Εάν ναι, πού θα αποθηκεύονται; Πόσο εύκολη θα είναι η πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα και πόσο σημαντικές οι αναφορές που θα παράγονται από αυτά;

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Τα δεδομένα που αντλούνται από εργαζόμενους και επικοινωνούνται π.χ. στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, σίγουρα εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων και στις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. Η αποκάλυψη ενός γεγονότος, όπως για παράδειγμα ιατρικά συμπεράσματα τα οποία στηρίζονται σε δεδομένα που αντλούνται από την καρέκλα ενός εργαζόμενου λ.χ. πόνος στην μέση, δίχως άλλο σίγουρα θα προσελκύσουν την προσοχή και το ενδιαφέρον της Νομικής Υπηρεσίας.