Το Πλαίσιο ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια 391 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα καλύψουν τις ανάγκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Το τίμημα της προμήθειας ανέρχεται στις 344.862 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ακόμα, η εταιρεία InAccess Networks ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια τεσσάρων (4) εξυπηρετητών με συστοιχία εξωτερικών δίσκων για λογαριασμού του Πανεπιστημίου. Το τίμημα της προμήθειας ανέρχεται στις 129.724 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.