Στη δημοσίευση προκήρυξης για την πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος θα συνδράμει στη συναλλαγή πώλησης του 5% του μετοχών του ΟΤΕ προχώρησε το ΤΑΙΠΕΔ.

Όπως είναι γνωστό, το Ελληνικό Δημόσιο έχει μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ τις μετοχές του ΟΤΕ που αντιστοιχούν στο 5% του μετοχικού του κεφαλαίου. Η σχετική προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος διαρκεί μέχρι τις 10 Μαΐου.