Το Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (Ε.Κ.Ε.Μ.Σ.), υλοποίησε τις λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft), με στόχο την αυτόματη καταχώρηση των ηλεκτρονικών παραστατικών που παραλαμβάνει από τους προμηθευτές, απευθείας στο πληροφοριακό σύστημά του.

Το Ε.Κ.Ε.Μ.Σ. επέλεξε τη σύνδεσή του με το ευρύ & διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο e-Invoicing της Retail@Link, με στόχο την αυτοματοποιημένη συλλογή, καταχώρηση & αρχειοθέτηση των παραστατικών και κάθε είδους μηνύματος που παραλαμβάνει απευθείας στο ERP, εξαλείφοντας καθυστερήσεις, λάθη, ελέγχους & επανελέγχους πληρότητας των συλλεγμένων αρχείων ή χειροκίνητες διαδικασίες που παραδοσιακά λάμβαναν χώρα στο παρελθόν.

Στόχος της συνεργασίας τους  Ε.Κ.Ε.Μ.Σ. με τη Retail@Link, είναι η υποστήριξη και ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων του με τους προμηθευτές του έτσι ώστε μέσα από ένα ασφαλές, μοντέρνο και εύχρηστο περιβάλλον ανταλλαγής δεδομένων να εξασφαλίζεται ταχύτερη συνεργασία και αυξημένη ορατότητα με πολλαπλασιαστικά οφέλη.