Εκτός των προτύπων προδιαγραφών, ο ISO παράγει και management standards που εστιάζουν σε διαφορετικά θέματα λειτουργίας των εταιρειών. Κάποια από τα πιο γνωστά management standards είναι τα ISO 50001 - Energy management, ISO 14000 - Environmental management, ISO 9000 family - Quality management και ISO 22000 - Food safety management.

Την 1η Σεπτεμβρίου 2013 ο ISO κυκλοφόρησε το ISO 21500 “Guidance on project management”. Ουσιαστικά το ISO 21500 είναι το πρώτο στάνταρ για general management γιατί ο ISO δεν έχει πρότυπο για καμία άλλη περιοχή του general management όπως για sales, marketing, human resources, operations, logistics, financial κ.λπ.

Η ιστορία του 21500 ξεκίνησε το 2007, όταν ο BSI (British Standard Institution) υπέβαλε αίτημα στον ISO για την δημιουργία διεθνούς προτύπου σε Project Management. Το έγγραφο το οποίο υπέβαλλε ως βάση δημιουργίας του νέου προτύπου ήταν το BS 6079, με τίτλο «Guide to Project Management». Έτσι συστήθηκε η επιτροπή του TC 236 του ISO για τη δημιουργία του προτύπου ISO 21500 “Guidance on project management”. Την προεδρία της επιτροπής TC 236 ανέλαβε εκπρόσωπος του BSI, και τη Γενική Γραμματεία ανέλαβε εκπρόσωπος του ANSI. Στην επιτροπή TC 236 συμμετείχαν 37 χώρες (συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα δια μέσου του ΕΛΟΤ).

Πώς είναι το ISO 21500;
Όταν ξεκίνησε να λειτουργεί η TC 236, το Project Management Institute (PMI) που εκδίδει τον οδηγό PMBOK® για λογαριασμό του ANSI, έδωσε στην επιτροπή TC 236 το κεφάλαιο 3 του PMBOK®, το οποίο περιγράφει τα Inputs και τα Outputs των 44 διεργασιών (processes) του PMBOK®. Έτσι, το κεφάλαιο 3 του PMBOK® αποτέλεσε την αφετηρία για τη δημιουργία του ISO 21500. Είναι προφανές ότι οι ομοιότητες του PMBOK® και του ISO 21500 είναι πάρα πολλές, με το ISO 21500 να αποτελείται από: • 10 Subject Groups (Integration, Stakeholder, Scope, Resource, Time, Cost, Risk, Quality, Procurement, Communication) • 5 Process Groups (Initiating, Planning, Implementing, Controlling, Closing) • 39 processes (Διεργασίες)

Project, Programme και Portfolio Management Standards από τον ISO
Μετά την κυκλοφορία του ISO 21500 η επιτροπή TC 236 έγινε η μόνιμη επιτροπή TC 258 και ασχολείται με την δημιουργία προτύπων για «Project, Programme and Portfolio Management». Στην επιτροπή ISO TC 258 συμμετέχουν 35 χώρες με δικαίωμα ψήφου και 9 χώρες ως παρατηρητές. Η Ελλάδα είναι μια από τις 35 χώρες που συμμετέχει στην επιτροπή του ISO δια μέσου του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Το επόμενο πρότυπο που δημιουργεί η επιτροπή ISO TC 258 είναι το ISO 21502 για Portfolio Management που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2014.

Στο Tallberg της Σουηδίας στις 9-13 Σεπτ. 2013, έγινε η ολομέλεια της μόνιμης τεχνικής επιτροπής TC 258 του ISO για «Project, Programme and Portfolio Management». Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα το ISO 21500 είναι το πέμπτο στις πωλήσεις προτύπων του ISO παγκοσμίως (την πρώτη θέση κατέχει το ISO 9001). Στην ολομέλεια του Tallberg συμμετείχαν 90 ειδικοί σε θέματα Project, Program και Portfolio Management από 22 χώρες. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Miles Shepherd από την Αγγλία και Γενικός Γραμματέας ο Karl Best από τις ΗΠΑ. Τον ΕΛΟΤ εκπροσωπεί στην TC 258 ο Θεοφάνης Γιώτης Πρόεδρος του PMI-GREECE και Διευθύνων Σύμβουλος της ITEC Consulting/12PM Consulting.

Τι μέλει γενέσθαι;
Τα πρότυπα είναι για να κάνουν την ζωή μας πιο απλή (πχ. ο ίδιος τύπος καύσιμου σε όλες τις χώρες). Όταν το ISO standard 21500 για Project Management κυκλοφορήσει στην τελική του μορφή εκτιμάται ότι θα έχει καταλυτικές επιπτώσεις στην υιοθέτηση του Project Management παγκοσμίως, τόσο από ιδιώτες όσο και από εταιρείες. Επίσης η επιτροπή TC 258 έχει πολύ δουλειά να κάνει για το Project, programme and portfolio management. Ο καιρός θα δείξει!