Οι οργανισμοί, στο πλαίσιο του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, έχουν αρχίσει πλέον να συνειδητοποιούν τα οφέλη της χρήσης των πολλαπλών εφαρμογών, αλλά ταυτόχρονα ανησυχούν και για την ασφάλειά τους.

Αυτά είναι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει έρευνα της F5 Networks, της οποίας μοναδικός Gold Unity Partner σε Ελλάδα και Κύπρο αποτελεί η Pylones Ηellas. 
Οι οργανισμοί υιοθετούν όλο και περισσότερες εφαρμογές σε μορφή υπηρεσίας (SaaS), που έχουν σχεδιαστεί για να επιταχύνουν την ανάπτυξη σε σύγχρονα mesh μηχανογραφικά περιβάλλοντα.

Τα βασικά στοιχεία της έρευνας:
•  To 80% των οργανισμών βρίσκονται σε διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού.

•  To 87% των οργανισμών αναπτύσσονται σε multi-cloud περιβάλλοντα  και αντιμετωπίζουν θέματα ασφάλειας.

•  To 73% των οργανισμών αυτοματοποιούν τις λειτουργίες του δικτύου τους  για την αύξηση της αποδοτικότητας.

•  To 69% των οργανισμών χρησιμοποιούν 10 ή περισσότερες υπηρεσίες διαχείρισης εφαρμογών (appservices).

•  To 63% των οργανισμών εξακολουθεί να κάνει την διαχείριση  των εφαρμογών με ίδια μέσα και πόρους. Ωστόσο πάνω από το 50%  των συμμετεχόντων συνεργάζονται ήδη με ομάδες DevOps.