Στη δημιουργία ψηφιακής κτηματογραφικής πλατφόρμας, με γεωχωρική αναφορά και πλήρη τεκμηρίωση του φακέλου των μετοχίων του, εντός και εκτός Ελλάδος, θα προχωρήσει το η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους. Το έργο φέρει τον τίτλο «Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαχείριση των τεκμήριων κτηματογράφησης» και εντάσσεται στην Πράξη «Αθωνικό Ψηφιακό Κτηματογραφικό Αποθετήριο Μετοχίων Αγίου Όρους». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 2,3 εκατ. ευρώ. Το έργο αποσκοπεί στην προστασία και ανάδειξη της ιστορικότητας των περιουσιακών στοιχείων – μετόχια του Αγίου Όρους στο χρόνο και ταυτόχρονα στην πρακτική αξιοποίηση τους στη διαχείριση και ανάπτυξη του θεσμού των μετοχίων και της συνεισφοράς αυτών στην ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της σύγχρονης Ελλάδας.

Το μεγαλύτερο μέρος της κρίσιμης πληροφορίας, όπως αναφέρεται στο τεύχος διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, θα αντληθεί από τα αρχεία του Οθωμανικού Αρχείου Πρωθυπουργίας Κωνσταντινουπόλεως, του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας, του Αρχείου Ιεράς Κοινότητος, των εκδεδομένων καταλόγων εγγράφων των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, του υπουργείου Γεωργίας, των υποθηκοφυλακείων και των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Τα στοιχεία που θα προκύψουν θα συγκεντρωθούν και η ενοποίησή τους θα αποφέρει έναν ενιαίο ψηφιακό κατάλογο Αγιορειτικών μετοχίων (τεκμηριωμένων κτήσεων), ο οποίος και θα αποτελέσει την βάση του βασικού περιεχομένου για το σύνολο των ψηφιακών φακέλων κάθε Μετοχίου καθώς επίσης και έναν ενιαίο ψηφιακό κατάλογο εγγράφων – μετοχίων εντός και εκτός του Αγίου όρους (ελληνικών, οθωμανικών κλπ) με τίτλους ιδιοκτησίας (συστατικούς ή αποδεικτικούς).

Το γεωγραφικά δεδομένα που θα συγκεντρωθούν αποτελούνται από δισδιάστατα και τρισδιάστατα διανυσματικά και εικονιστικά δεδομένα (τοπογραφικές αποτυπώσεις, αεροφωτογραφίες, ορθοφωτοχάρτες, δορυφορικές εικόνες, σαρωμένοι χάρτες). Επίσης το υλικό περιλαμβάνει έγγραφα, εικόνες, παλιά τοπογραφικά σκαριφήματα και ζωγραφικές αποτυπώσεις, τοπογραφικά σχέδια, διαγράμματα κάλυψης, πολεοδομικά σχέδια, όρους δόμησης, κτηματολογικά διαγράμματα, κατόψεις κτιρίων. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει ψηφιοποίηση ή μεταγραφή σε ψηφιακή μορφή και επίσημες μεταφράσεις από τα ιστορικά αρχεία εντός και εκτός Ελλάδος.