Η RDC Informatics ολοκλήρωσε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του νέου δικτυακού τόπου της Syndea Ασφαλιστικής, όπου λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.syndea.gr.

Ο νέος δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε από την RDC Informatics με σκοπό να φέρει σε πρώτο πλάνο τις ασφαλιστικές υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για το σύνολο των παρεχόμενων ασφαλιστικών προγραμμάτων για ιδιώτες και επιχειρήσεις, με δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης μεταξύ τους.

Ο νέος δικτυακός τόπος της Syndea, δημιουργήθηκε από την RDC Informatics με σκοπό να είναι εναρμονισμένος με τη ριζικά ανασχεδιασμένη εταιρική εικόνα αλλά και το λογότυπο του οργανισμού.