Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο δρομολογεί διαγωνισμό, ύψους 1,27 εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό του με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Όπως αναφέρεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, αντικείμενο της σύμβασης είναι ο εκσυγχρονισμός και ανάδειξη του Μουσείου με τη χρήση ΤΠΕ μέσω:

 • Βελτίωσης υφιστάμενων ψηφιακών υποδομών του Μουσείου
 • Ψηφιοποίησης φωτογραφικού αρχείου
 • Ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών
 • Εικονικής περιήγησης στις συλλογές του Μουσείου
 • Ακουστικών ξεναγήσεων σε φορητές συσκευές του κοινού
 • Πληροφόρησης του κοινού μέσω κοινωνικών δικτύων
 • Εφαρμογής σταθμών πληροφόρησης
 • Διαδικτυακής διασύνδεσης του Μουσείου με άλλους ιστότοπους
 • Συστημάτων ψηφιακής σήμανσης στους εκθεσιακούς χώρους
 • Συστήματος τηλεμετάδοσης εικόνας live από εκδηλώσεις του Μουσείου
 • Εφαρμογών ειδικών ξεναγήσεων

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει η προμήθεια του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού, η ψηφιοποίηση τμήματος των μονίμων συλλογών του μουσείου, η συγγραφή σεναρίων θεματικών περιηγήσεων κλπ. Οι ψηφιακές υποδομές που προτείνονται θα διευρύνουν και θα ενισχύσουν τις επικοινωνιακές υπηρεσίες του Μουσείου αλλά παράλληλα θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις μελλοντικής αξιοποίησης των παραγόμενων πόρων.