Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε οκτώ εταιρείες την προμήθεια ειδών εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού, φωτογραφικών μηχανών και λοιπού εξοπλισμού λήψης φωτογραφίας και βίντεο για τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνώνm

Ειδικότερα, στην Biotrans κατακύρωσε την προμήθεια πλήρους αυτοματοποιημένου συστήματος ανάλυσης DNA-Rapid DNA (στις 457.994 ευρώ), στην Sick Ελλάς την προμήθεια ποικίλου επιστημονικού και ψηφιακού εξοπλισμού (στις 476.942 ευρώ συνολικά), στη Ν. Αστεριάδης την προμήθεια επιστημονικών συστημάτων ανάλυσης (στις 602.144 ευρώ συνολικά), στην LaborScience την προμήθεια φορητών μικροσκοπιών (στις 7.378 ευρώ), στην Αναλυτικές Συσκευές ΑΕ την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού (στις 40.000 ευρώ), στην Interactive την προμήθεια συστήματος φασματομέτρου και μικροσκοπίου υπερύθρων (στις 349.928 ευρώ), στην Antisel την προμήθεια στερεοσκοπίου (στις 3.404 ευρώ) και, τέλος, στην Δ. και Ι. Δαμκαλίδης την προμήθεια φωτογραφικών μηχανών και υποστηρικτικού εξοπλισμού (στις 81.326 ευρώ).