Το Αθηναϊκόν, από τα παλαιότερα και κλασικότερα ζαχαροπλαστεία - καφέ της Αθήνας, με σημαντική δραστηριότητα στο χώρο της εστίασης και του catering, εμπιστεύτηκε τη λύση Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων WinEra ERP της Data Communication, στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης του συνόλου των επιχειρηματικών διαδικασιών της επιχείρησης, ενισχύοντας, παράλληλα, την πελατοκεντρική της προσέγγιση.

Στόχοι του έργου τέθηκαν η κεντρική εποπτεία και η πλήρης αυτοματοποίηση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών του Αθηναϊκού Ζαχαροπλαστείου, εστιάζοντας στις πωλήσεις χονδρικής. Δόθηκε έμφαση στην 360° παρακολούθηση των πωλήσεων και αγορών, στην μείωση του χρόνου καταχώρησης κινήσεων, τη διασφάλιση της έγκαιρης αναπλήρωσης των αποθεμάτων, καθώς και τον έλεγχο του χρηματοοικονομικού κόστους αποθήκης.

Με την υλοποίηση του έργου από την Data Communication, διασφαλίστηκε η ολοκληρωμένη εμπορική διαχείριση, η ακριβής και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των συναλλαγών της επιχείρησης, καθώς και η έγκαιρη πληροφόρηση που συμβάλλει στη δημιουργία αξιοποιήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Με την αξιοποίηση της λύσης WinEra ERP, το Αθηναϊκόν προχώρησε στην αυτοματοποίηση κρίσιμων εμπορικών και λογιστικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας τoν πλήρη έλεγχο των πωλήσεων χονδρικής και λιανικής. Παράλληλα, η εταιρεία μείωσε τις λειτουργικές της δαπάνες επωφελούμενη από την άμεση πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν αναμενόμενες-δεσμευμένες ποσότητες, αποθέματα και την τιμολογιακή πολιτική και ιστορικού τιμών.