Το 2018 μας έδωσε την προοπτική που απαιτείται για να δημιουργήσουμε τα δικά μας AOL και Craigslist (που αποτελούν το πρώτο κύμα επιτυχημένων έργων blockchain).

Καθώς μεταβαίνουμε από το στάδιο των «inflated expectations» (διογκωμένων προσδοκιών) στη φάση του “trough of disillusionment” (κατώτατο σημείο της απογοήτευσης) – σύμφωνα με την γνωστή καμπύλη αναδυόμενων τεχνολογιών της Gartner – έρχεται η ώρα της ωρίμανσης και της πραγματικής εφαρμογής του blockchain στην αγορά. Το 2017 και το 2018 ήταν γεμάτα από νέα έργα που συγκέντρωσαν επενδύσεις, δημιουργώντας το έναυσμα για την ανάπτυξη – τώρα ήρθε η ώρα όλα αυτά τα έργα να αρχίσουν να αποδίδουν.

Στο πλαίσιο αυτό περιμένω ότι θα εμφανιστούν πολλά νέα προϊόντα, ενώ θα ωριμάσουν τα υφιστάμενα (τόσο για την υποδομή όσο και dApps). Το blockchain έχει αρχίσει να μεταβάλει σημαντικά το οικοσύστημα πληρωμών και απαιτήσεων, κάτι το οποίο θα επιταχυνθεί εκθετικά τα επόμενα δύο χρόνια. Η καινοτομία έχει πλέον καθιερωθεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με τη χρηματοδότηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Finance – SCF) να επηρεάζεται περισσότερο. Παράλληλα, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της, καθώς οι σύνθετες λειτουργίες και οι τραπεζικές απαιτήσεις δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των παραδοσιακών χρηματοδοτικών λύσεων.

Σκοπός είναι αξιοποιώντας το blockchain, το SCF να μπορεί να εξασφαλίσει ταχύτερη επεξεργασία των τιμολογίων, λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μικρότερο κόστο χρηματοδότησης. Ταυτόχρονα, η διαφάνεια και η συχνότερη χρήση smart contracts διασφαλίζουν την αυτοματοποίηση των συναλλαγών, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δεδομένου ότι τα δεδομένα που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών και μεταφορτωθεί στο blockchain γίνονται αμετάβλητα, πληροφορίες για την αγορά, τιμολόγια κλπ.., θα μπορούν να αποθηκευτούν ψηφιακά.

Με τον τρόπο αυτό, οι τράπεζες θα μπορούν να βλέπουν με ακρίβεια όλες τις πληροφορίες και να χρηματοδοτούν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το blockchain μπορεί να συμβάλει στην εξομάλυνση αρκετών διαδικασιών χρηματοδότησης της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως είναι η χρηματοδότηση μέσω των παραγγελιών, η χρηματοδότηση αποθεμάτων (inventory financing) και το reverse factoring. Οι νέες εφαρμογές θα επιτρέπουν στους κατασκευαστές να παρακολουθούν τη ροή των αγαθών και στους προμηθευτές να παρακολουθούν τις ταμειακές ροές και τις συναλλαγές.

Τους τελευταίους 18 μήνες, η Neurosoft συγκεράζοντας την τεχνογνωσία της στα factoring και SCF και την τεχνολογία blockchain, δημιούργησε το ConFIRM, μια P2P πλατφόρμα για συμφωνία τιμολογίων, βασισμένη σε Hyperledger Fabric πάνω στο Oracle Cloud. Οι ημέρες των απεριόριστων κεφαλαίων μοιάζουν ότι έχουν περάσει, τουλάχιστον προσωρινά. Τώρα είναι η στιγμή να κάνουμε το blockchain φιλικό προς το χρήστη και την καταλληλότερη εναλλακτική λύση σε κεντρικές πλατφόρμες και εφαρμογές για συγκεκριμένους τύπους εφαρμογών.