Σε μια προσπάθεια να απευθυνθεί σε ακόμη περισσότερα end points ο τομέας Cisco Meraki, που είναι ευρύτερα γνωστός για τη διαχείριση enterprise ασύρματων και cloud δικτύων, ανέπτυξε μια νέα πλατφόρμα φωνής.

Η τελευταία περιλαμβάνει ένα απλό τηλέφωνο, με την ονομασία Meraki MC, που διαχειρίζεται από ένα cloud dashboard για εξ’ αποστάσεως αλλαγές και έχει σχεδιαστεί  ώστε να απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και remote τοποθεσίες που διαθέτουν distributed εξοπλισμό. Όσο για την φωνητική πλατφόρμα έχει κτιστεί στην αρχιτεκτονική SIP και περιλαμβάνει endpoint, άδεια cloud και υπηρεσίες υποστήριξης από έναν πάροχο.