Μπορεί όλοι οι δείκτες να καταγράφουν μια έντονα δυναμική στον βαθμό υιοθέτησης του cloud εκ μέρους των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, εντούτοις όμως εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός από αυτές το αξιοποιούν για την μεγιστοποίηση της αξίας που απορρέει από αυτό!

Σήμερα, περίπου το 68% των επιχειρήσεων και οργανισμών χρησιμοποιούν το cloud προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια καθοδήγησης των αποτελεσμάτων τους, μέγεθος ενισχυμένο έναντι του 61% εν συγκρίσει με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα. Μάλιστα, τα αυξημένα επίπεδα υιοθέτησης cloud τροφοδοτείται από εφαρμογές σχετικών με το cloud, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων ασφάλειας και Internet of Things (IoT) που βασίζονται στη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Εντυπωσιακή εξοικονόμηση μεγεθών!
Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία (69%) των οργανισμών δεν διαθέτουν ώριμες ή ολοκληρωμένες στρατηγικές για το cloud και μόλις το 3% εφαρμόζουν βελτιστοποιημένες αντίστοιχες στρατηγικές που “γεννούν” καλύτερα και πιο προσοδοφόρα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Πρόκειται για στοιχεία που απορρέουν από πρόσφατη έρευνα InfoBrief με τίτλο: “Cloud Going Mainstream: All Are Trying, Some Are Benefiting; Few Are Maximing Value” την οποία διενήργησε η International Data Cor-poration (IDC) για λογαριασμό της Cisco. Σε αυτήν, συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη που έχουν υπό την ευθύνη τους να λαμβάνουν αποφάσεις περί τα IT ζητήματα σε κάτι παραπάνω από 6.100 επιχειρήσεις που εδρεύουν σε 31 χώρες παγκοσμίως και με τη σειρά τους υλοποιούν με επιτυχία ιδιωτικά, δημόσια και υβριδικά cloud στα ευρύτερα τεχνολογικά όσο και πληροφοριακά περιβάλλοντά τους.

Οφέλη εκατ. δολαρίων από τους… προχωρημένους στο cloud
Κατά μέσο όρο, οι πλέον “προηγμένες” σε επίπεδο cloud επιχειρήσεις απολαμβάνουν ετήσια οφέλη ανά εφαρμογή της τάξεως των 3 εκατομμυρίων δολαρίων σε πρόσθετα έσοδα και 1 εκατομμύριο δολάρια σε εξοικονόμηση κόστους. Οικονομικά μεγέθη που είναι αποτέλεσμα της διάθεσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, της ταχύτερης προσέλκυσης νέων πελατών ή ακόμη και της ενίσχυσης της ικανότητας πώλησης σε καινούριες αγορές.

Με βάση τα αποτελέσματα της ίδιας μελέτης, αποκαλύπτεται πως το 95% των κορυφαίων οργανισμών που έχουν βελτιστοποιήσει τις cloud στρατηγικές τους, έχουν προβεί στη δημιουργία ενός υβριδικού IT περιβάλλοντος που με τη σειρά του χρησιμοποιεί πολλαπλά ιδιωτικά όσο και δημόσια clouds και στηρίζονται σε ποικίλες πολιτικές οικονομικών, τοποθεσίας και διακυβέρνησης.

Μάλιστα, στην εν λόγω μελέτη η IDC αναγνωρίζει πέντε ξεχωριστά επίπεδα cloud ωριμότητας: ad hoc, ευκαιριακή, επαναλαμβανόμενη, διαχειρίσιμη και βελτιστοποιημένη.

Διαφοροποιήσεις στην υιοθέτηση υβριδικού Cloud ανά χώρα
Η συγκεκριμένη μελέτη καταγράφει σημαντικές αποκλίσεις σε ότι αφορά το βαθμό υιοθέτησης του υβριδικού cloud (υπηρεσιών public και private cloud) ανά χώρα, με τις Κορέα (55%) και Ιαπωνία (54%) να ξεχωρίζουν ως αυτές στις οποίες συναντώνται τα μεγαλύτερα ποσοστά επιχειρήσεων και οργανισμών που χρησιμοποιούν ένα μείγμα υπηρεσιών ιδωτικού cloud και dedicated περιουσιακών στοιχείων. Όσο για τα ποσοστά που ισχύουν σε άλλες χώρες, ακολουθούν η Κίνα (52%), η Γερμανία (51%), η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Λατινικής Αμερικής και ο Καναδάς (47%), η Μεγάλη Βρετανία (46%) και οι ΗΠΑ (45%).

Βέβαια, θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως η ίδια μελέτη έχει επισημάνει μια σειρά από εμπόδια με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να πετύχουν ακόμη μεγαλύτερο βαθμό cloud ωριμότητας.

Ως τέτοια θεωρείται η έλλειψη συγκεκριμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων εκ μέρους των στελεχών τους, η απουσία μιας καλά επεξεργασμένης όσο και προσδιορισμένης στρατηγικής με ξεκάθαρους στόχους και προκαθορισμένο οδικό χάρτη δράσεων και ενεργειών, οι οργανωτικές δομές των legacy siloed συστημάτων, η παντελής απουσία ευθυγράμμισης του τομέα της πληροφορικής και των επιμέρους εκφάνσεών του με τις καθημερινές επιχειρηματικές πρακτικές κ.ο.κ.

DATA & NUMBERS

 • 73% των επιχειρήσεων διαθέτουν στρατηγική για το υβριδικό cloud
 • 68% των επιχειρήσεων το 2016 αξιοποιούν το δημόσιο ή το ιδιωτικό cloud. Πέρυσι, το ίδιο μέγεθος ανερχόταν σε 42%, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 61%.
 • 54% των οργανισμών χρησιμοποιούν ιδιωτικό cloud έναντι 52% που έχουν επιλέξει την οδό του δημόσιου cloud.
 • 50% των επιχειρήσεων “τρέχουν” παραπάνω από μια μορφή εγκαταστάσεων private cloud.
 • 31% των οργανισμών έχουν αναπτύξει και ακολουθούν επαναλαμβανόμενες, διαχειρίσιμες ή βελτιστοποιημένες στρατηγικές cloud.
 • 22% των επιχειρήσεων δεν διαθέτουν κάποια cloud στρατηγική.
 • 68% των πρόσθετων εσόδων που σχετίζονται με τα ετήσια οφέλη ανά cloud-based εφαρμογή θα προέλθουν από την προσέλκυση νέων πελατών, 18% από την ταχύτερη ανταπόκριση στα κελεύσματα της αγοράς για το λανσάρισμα καινούριων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, 13% από την εν γένει ενεργοποίηση του IoT και 1% από τον περιορισμό του ρίσκου.
 • 37% του μειωμένου κόστους που αφορούν στα ετήσια οφέλη ανά cloud-based εφαρμογή θα προέλθουν από τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, 31% από την βελτίωση των ΙΤ λειτουργιών, 21% θα αφορούν στην εξοικονόμηση πόρων που σχετίζονται με τον τεχνολογικό εξοπλισμό, 9% από την μείωση του ρίσκου και 2% από τα πλεονεκτήματα που πριοκύπτουν από την περαιτέρω αξιοποίηση του open source.
 • 29% όσων οργανισμών έχουν υιοθετήσει το cloud χρησιμοποιούν εφαρμογές Internet of Things που με τη σειρά τους βασίζονται στο cloud.
 • 59% των επιχειρήσεων θεωρούν το OpenStack ως ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνολικότερη cloud στρατηγική τους.
 • 48% εκτιμούν πως ένα -απλά- επαρκές πλαίσιο παρεχόμενης ασφάλειας παίζει βαρύνοντα ρόλο για την μη-εγκατάσταση και εφαρμογή του cloud.
 • 80% των optimized επιχειρήσεων χρησιμοποιούν DevOps για τα cloud περιβάλλοντά τους, εν συγκρίσει με 7% των αντίστοιχων Ad Hoc.