Μια από τις πιο σημαντικές μεταρρυθαστικές τομές στη λειτουργία του δημοσίου τομέα χαρακτήρισε τόσο ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, όσο και ο διευθύνων σύμβουλος της ΚτΠ, Σταύρος Ασθενίδης, τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού (HRMS), κατά την επίσημη παρουσίαση του έργου, χτες, στα γραφεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, η ανάδοχος ένωση εταιρειών «Byte – 01 Solutions Hellas». Όπως ανέφερε ο υπουργός, είναι η πρώτη φορά που το έργο καταλήγει σε υπογεγραμμένη σύμβαση, ύστερα από τρεις προηγούμενες προσπάθειες (το 1997, το 2004 και το 2014), οι οποίες δεν τελεσφόρησαν.

Το HRMS είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, μία διαδικτυακή πλατφόρμα για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης και θα παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραμετροποίησης, υλοποίησης, εφαρμογής και λειτουργίας συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Το HRMS, υπό τη διαχείριση του υπουργείου Εσωτερικών θα συλλέγει, θα διαλειτουργεί με άλλα συστήματα του Δημοσίου και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα περίπου 3.537 φορέων και 9.131 διαχειριστών.

Τι περιλαμβάνει το έργο Στο αντικείμενο του έργου συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η καταγραφή και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, το μητρώο υπαλλήλων, τα ψηφιακά οργανογράμματα, η διαχείριση προσλήψεων, αδειών και ωραρίου του προσωπικού, οι προαγωγές και επιλογές προϊσταμένων, οι πειθαρχικές διαδικασίες, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης. Στο νέο σύστημα θα ενσωματωθούν επίσης πληροφορίες για κάθε υπάλληλο, όπως οι σπουδές του, η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης από την υπηρεσία του, οι απουσίες του, οι άδειες, η αξιολόγησή του κ.α. Θα παρακολουθεί, επιπλέον, τις προαγωγές και τις τοποθετήσεις προϊσταμένων, ενώ θα είναι συνδεδεμένο με τη στοχοθεσία και την αξιολόγηση και θα παρακολουθεί τις πειθαρχικές διαδικασίες.

Ο κάθε υπάλληλος θα έχει πρόσβαση στην ατομική του καρτέλα. Ταυτόχρονα, το σύνολο των πληροφοριών, νόμων, κανονισμών και εγγράφων που αφορούν στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης θα είναι προσβάσιμο στους πολίτες. Διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα Επίσης, στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας με τα ανάλογα συστήματα των φορέων που λειτουργούν σήμερα, θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για όλες τις μεταβολές που αφορούν συνολικά το προσωπικό του Δημοσίου αλλά και τον κάθε υπάλληλο μεμονωμένα. Με αυτόν τον τρόπο, το εν λόγω σύστημα θα λειτουργεί ως «ομπρέλα» πάνω απ’ όλο το σημόσιο και θα μπορεί να λειτουργήσει ως βασικό εργαλείο χάραξης και εφαρμογής πολιτικής.

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν χτες, οι πρώτες υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμές σε περίπου 18 μήνες, ενώ ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του έργου είναι οι 36 μήνες. Ο πρόεδρος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Δημήτρης Ασκούνης είπε ότι ολοκληρώθηκε η φάση που περιλαμβάνει την ωρίμανση του έργου, την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών, την υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, την επιλογή του αναδόχου και την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΚτΠ, Σταύρος Ασθενίδης με γραπτή δήλωσή του τόνισε ότι «το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές μεταρρυθμιστικές τομές στην λειτουργία του Δημοσίου Τομέα. Το συγκεκριμένο έργο κατέχει περίοπτη θέση στην ψηφιακή ατζέντα της κυβέρνησης και η υλοποίησή του θα συμβάλει με τον πλέον εμφατικό τρόπο στην ευρύτερη εθνική προσπάθεια για ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 10 εκατ. ευρώ (συν ΦΠΑ 24%) και υλοποιείται με πόρους του ΕΣΠΑ.