Το e-satisfaction έχει αποδειχθεί, μόλις σε λίγο διάστημα, μια έγκυρη και δημοφιλής λύση.

Οι 100 και πλέον e-επιχειρήσεις που ήδη το χρησιμοποιούν, μετρούν συστηματικά την ικανοποίηση των πελατών τους και κάνουν άμεσες και στοχευμένες ενέργειες αξιοποιώντας αυτό το feedback, αυξάνοντας την αξία κάθε πελάτη ή ακόμα και ανακτώντας πελάτες που θα έχαναν για πάντα. Το e-satisfaction είναι η πρώτη, ανεξάρτητη πλατφόρμα που καταγράφει ολόκληρη την εμπειρία της διαδικτυακής αγοράς των e-shoppers.