Το ΕΔΕΤ προκήρυξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων (campus - building) και της πρόσβασης στο ΕΔΕΤ, στο πλαίσιο της πράξης «Ήφαιστος», που έχει ως σκοπό τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας, με συνολικό προϋπολογισμό 8,192 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά την προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και παθητικών υποδομών για την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων με αντικείμενο την προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς και δρομολογητές), την κατασκευή δικτύου οδεύσεων και καλωδιώσεων οπτικών ινών για τη διασύνδεση διαφορετικών κτηρίων ενός φορέα, καθώς και για διασυνδέσεις εντός κτηρίων των φορέων. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου.