Η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), στο πλαίσιο της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της, αναζήτησε σύστημα ERP με δυνατότητες προσαρμογής στις ανάγκες και απαιτήσεις που υπαγορεύονται από το ευαίσθητο αντικείμενο του οργανισμού.

Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα καλύψει ανάγκες οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών, καλλιτεχνικού προγραμματισμού, εργαστηρίου τεχνικής διεύθυνσης, αποθηκών, ανθρώπινου δυναμικού & μισθοδοσίας, ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διοικητικής πληροφόρησης (MIS). Το έργο που χρηματοδοτείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), θα υλοποιηθεί από την Entersoft.