Περισσότερες από 2.200.000 ψηφιακές απεικονίσεις που αναδεικνύουν τον πολιτιστικό πλούτο των ιερών μονών του Αγίου Όρους είναι πλέον προσβάσιμες, μέσω διαδικτύου, μετά την ολοκλήρωση του έργου της «Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού». Το έργο ανέλαβε και υλοποίησε ο ΟΤΕ σε συνεργασία με υπεργολάβους. Όπως είπε ο Κωνσταντίνος Πατσέας, υπεύθυνος σχεδιασμού-συντονιστής του έργου, σε εκδήλωση για την παρουσίαση της «Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού», στόχος ήταν η δημιουργία ενός εκτεταμένου αποθετηρίου χιλιάδων ψηφιοποιημένων αντικειμένων και παράλληλα ενός ολοκληρωμένου συστήματος πεδίων τεκμηρίωσης για κάθε αντικείμενο.

«Πέρα από την προφανή ιδιαίτερη αξία ενός τέτοιου έργου για την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, αυτό προορίζεται να εξυπηρετήσει και την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της σύνδεσης του αποθετηρίου με ειδικά σχεδιασμένη ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα από την οποία οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αντλήσουν δομημένο ψηφιακό περιεχόμενο», σημείωσε ο κ. Πατσέας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών ολοκληρώθηκαν 2.200.000 ψηφιακές λήψεις όλων των κατηγοριών υλικού και ειδικότερα:

Αρχείο Εγγράφων
– Το αρχείο των εγγράφων αποτελείται από 141.495 λυτά έγγραφα και 20.111 αρχειακούς κώδικες, το σύνολο των οποίων αντιστοιχούν σε 556.795 ψηφιακές λήψεις.

Αρχείο χειρογράφων κωδίκων
– Ψηφιοποιήθηκαν 3.300 χειρόγραφα περγαμηνά και χαρτώα, τα οποία αντιστοιχούν σε 908.336 ψηφιακές λήψεις.

Αρχείο Παλαιτύπων
– Ο αριθμός των παλαιτύπων που ψηφιοποιήθηκαν ανέρχεται στα 1.512 τεκμήρια που αντιστοιχούν σε 450.473 ψηφιακές λήψεις.

Αντικείμενα Τέχνης
– Ψηφιοποιήθηκαν φορητές εικόνες που αντιστοιχούν σε 14.006 ψηφιακές λήψεις και αντικείμενα έργων τέχνης – ειδικές συλλογές που αντιστοιχούν σε 37.644 ψηφιακές λήψεις.

Μέσω της πλατφόρμας του έργου www. mountathos.org (ελεύθερη πρόσβαση σε όλους) το τεράστιο υλικό της Κιβωτού καθίσταται ψηφιακά διαθέσιμο στο σύνολο της παγκόσμιας κοινότητας, προσφέροντας τη δυνατότητα περιήγησης στον κειμηλιακό πλούτο Μονών της Αθωνικής χερσονήσου.