Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επιστήμης και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (European Science-Media Hub - ESMH) , που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Μέλλον της Επιστήμης και Τεχνολογίας (STOA) και ο οποίος διοικείται από ομάδα της Scientific Foresight Unit ( STOA) της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοβουλευτικών Ερευνών (EPRS), χρησιμοποιεί πλέον την πλατφόρμα Truly Media της Athens Technology Center (ATC), προκειμένου να παρέχει πληροφορίες βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων και καλύτερη επιστημονική επικοινωνία σε όλους.