Πολύ κοντά στην πραγματοποίηση ενός μεγάλου διαγωνισμού (εντός του έτους) που θα αφορά την πλήρη αναβάθμιση των υποδομών Πληροφορικής βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο (ΓΝ) Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος.

«Μετά από λεπτομερή και προσεγμένο σχεδιασμό βρισκόμαστε κοντά στην υλοποίηση ενός έργου πνοής για το νοσοκομείο» σχολιάζει επ’ αυτού στο NetFAX, ο Δημοσθένης Κοκκαλίδης, Προϊστάμενος Πληροφορικής του Νοσοκομείου. Το έργο θα περιλαμβάνει την προμήθεια τριών νέων servers με το απαραίτητο λογισμικό virtualization κεντρικής διαχείρισης, νέο storage, άδειες χρήσης λογισμικού συστήματος, λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) και λογισμικό προστασίας ιών και απειλών.

«Μεσοπρόθεσμα, σε δεύτερο χρόνο, θα προχωρήσουμε σε αποτύπωση όλου του δικτύου και θα γίνουν προτάσεις αναβάθμισης του ενεργού δικτυακού εξοπλισμού. Με τις ενέργειες αυτές, το νοσοκομείο Άγιος Παύλος θα προχωρήσει σε γερές βάσεις για την επόμενη δεκαετία και δεν θα έχει πλέον τίποτα να ζηλέψει από τα αντίστοιχα νοσοκομεία και κλινικές του ιδιωτικού τομέα» τονίζει ο Δ. Κοκκαλίδης.

Στα σχέδια της Διεύθυνσης Πληροφορικής του νοσοκομείου της συμπρωτεύουσας για το νέο έτος περιλαμβάνεται και η προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων: «ένα έργο το οποίο θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την καθημερινότητα των συναδέλφων διοικητικών υπαλλήλων, αλλά και όλων των εμπλεκομένων μερών, ιατρών και νοσηλευτών. Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα αποδώσει πολλαπλά οφέλη, όχι μόνο οικονομικά λόγω της ελαχιστοποίησης χρήσης χαρτιού, αλλά κυρίως λόγω της μείωσης της γραφειοκρατίας και του χρόνου υλοποίησης της καθημερινής εργασίας (ρουτίνας)» επισημαίνει ο Δ. Κοκκαλίδης.