Τα τμήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από την τεχνολογική υποστήριξη της Διεύθυνσης Πληροφορικής, ώστε να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν τη δουλειά τους, όπως καταδεικνύεται σε μια πρόσφατη μελέτη της Information Age.

Και αυτό δεν αφορά μόνο τις γηγενείς λύσεις HR (π.χ. για την καταγραφή των εργαζομένων και του χρόνου εργασίας τους), αλλά ακόμα και εργαλεία E-Learning για τη μετεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού. Στο πλαίσιο, λοιπόν, του εκσυγχρονισμού των λειτουργιών του HR, η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και τον CIO αποκτά έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της Information Age, σχεδόν τα 2/3 των στελεχών του HR πιστεύουν ότι η ανάπτυξη μιας στενής σχέσης του τμήματός τους με τη Διεύθυνση Πληροφορικής βοηθάει ώστε να επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί τους στόχοι. Οι δυνατότητες που δημιουργούνται από μια καλή συνεργασία ανάμεσα στον CIO και το HR είναι τεράστιες.Το IT μπορεί με τις ειδικές του γνώσεις, συνδυάζοντας παράλληλα εργαλεία cloud και Big Data, να βοηθήσει στην καλύτερη και ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών του HR, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να παίξει στην ανάπτυξη και εξέλιξη όχι μόνο του HR, αλλά και της εταιρείας στο σύνολό της.