Η CIMA Software προχώρησε σε συνεργασία με την Ελαΐς-Unilever Hellas για την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη του λογισμικού Invoices365 σε περιβάλλον cloud.

Το έργο στοχεύει στην βέλτιστη διαχείριση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών αναγνώρισης, αυτόματης ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και επαλήθευσης των υπογεγραμμένων από τους παραλήπτες παραστατικών (Proof of Delivery), στην παρακολούθηση της κατάστασης παράδοσης των αποστολών προιόντων της (Information of Delivery), στην έγκαιρη διαχείριση τυχόν εξαιρέσεων σε αυτές, καθώς και στην αυτόματη δημιουργία των metrics και KPIs των σχετικών διαδικασιών. Το έργο συνδυάζει και ενοποιεί πληροφορίες και δεδομένα που προέρχονται από διαφορετικά εσωτερικά συστήματα της εταιρείας και πολλαπλούς 3PL με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία. Αξιοποιώντας το Invoices365 έχει άμεσα συνολική εικόνα της κατάστασης παραδόσεων και των πιθανών εξαιρέσεων, ανεξάρτητα του συνεργαζόμενου 3PL ή του τόπου φόρτωσης, μειώνοντας ταυτόχρονα το εσωτερικό κόστος διαχείρισης όλων των σχετικών διαδικασιών και βελτιώνοντας τις υπηρεσίες προς τους πελάτες της. Το έργο υλοποιήθηκε ως Software as a Service (SaaS) με την συνεργασία της inCloud Πληροφορική.