Η δεκαετία που ξεκίνησε το 2020 ήταν βέβαιο ότι θα ήταν σούπερ ενδιαφέρουσα. Μια από τις κυριότερες αιτίες για τις οποίες συμβαίνει αυτό είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός που διενεργείται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η δεκαετία που ξεκίνησε το 2020 ήταν βέβαιο ότι θα ήταν σούπερ ενδιαφέρουσα. Μια από τις κυριότερες αιτίες για τις οποίες συμβαίνει αυτό είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός που διενεργείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δημιουργία ψηφιακών διδύμων, από τα περισσότερο απλά πράγματα, έως και θέματα που αφορούν τον ίδιο τον πλανήτη Γη, αποτελεί καταλύτη για σαρωτικές αλλαγές σε κάθε τομέα. Σε αυτές τις αλλαγές -τις οποίες εγώ τις βλέπω ως μια, ενιαία- ρόλο παίζουν επιμέρους τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα το Internet of Things στη βιομηχανική του μορφή, που στην ουσία επιτρέπει το monitoring των πάντων, αρκεί να μπορεί να τοποθετηθεί αισθητήρας.

Η ενσωμάτωση και αξιοποίηση της εν λόγω τεχνολογίας είναι εκ των ων ουκ άνευ προκειμένου να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μια τεράστια ποικιλία κλάδων – από τη γεωργία έως τη ναυτιλία και από τα ράφια των σούπερ μάρκετ έως τις αποθήκες τροφοδοσίας. Όπως ισχύει σχεδόν σε κάθε περίπτωση, οι σωστά μελετημένες καινοτόμες επιχειρηματικές κινήσεις αποφέρουν έσοδα και αναγνώριση στους πρωτοπόρους. Στο τεύχος 441 του netweek που διαβάζετε, οι τοις πράγμασι εφαρμογές είναι χαρακτηριστικές των ευκαιριών.

Έτσι, όπως διαβάζουμε στο 6th ShipIT Conference, ο μέσος αριθμός των αισθητήρων στα πλοία, από δεκάδες έχει αυξηθεί σε εκατοντάδες τα τελευταία χρόνια – και αυτό θα συνεχιστεί, φυσικά. Σε μεγάλη κλίμακα, το ΙοΤ χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των αλλαγών στην ίδια τη Γη, όπως διαβάζουμε στο σχετικό άρθρο από το οποίο εμπνευστήκαμε το εξώφυλλο του τεύχους. Επίσης, πιστεύουμε ότι οι συνθήκες είναι πλέον ωριμότερες για την ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας, με στόχο τη βελτιστοποίηση της γεωργικής παραγωγής.