Οι εταιρείες αναζητούν απεγνωσμένα επαγγελματίες του ΙΤ. Κυρίως developers και σύμβουλους του IT, όπως καταδεικνύεται σε πρόσφατη έρευνα της Adecco.

Η μεγάλη ανάγκη της αγοράς για στελέχη με ψηφιακές δεξιότητες αποτυπώθηκε και στην εκδήλωση e-Skills for Jobs 2014 Grand Event, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στις αρχές Μαΐου. Η ΕΕ, σύμφωνα με την Επίτροπο Neelie Kroes, έχει ανάγκη από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, ενώ ο ΣΕΠΕ επισημαίνει το παράδοξο που χαρακτηρίζει τη χώρα μας, όπου παρά τα μεγάλο ποσοστά ανεργίας υπάρχει μεγάλη ζήτηση για θέσεις εργασίας σχετικές με την ψηφιακή τεχνολογία.

Το πρόβλημα της έλλειψης στελεχών με ψηφιακές δεξιότητες θα απασχολεί όλο και περισσότερο τις Διευθύνσεις Πληροφορικής στο μέλλον, οι οποίες θα πρέπει να βρουν τρόπους ώστε να το αντιμετωπίσουν. Ίσως, η περαιτέρω εκπαίδευση του υφιστάμενου προσωπικού μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό αυτού του προβλήματος. Αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί…