Οι CFOs συνεργάζονται όλο και πιο στενά με τους CIOs για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής τους σε όλα τα επίπεδα, όπως καταγράφει μια πρόσφατη έρευνα της Ernst & Young.

Κάτι που οφείλεται στην αδυναμία κατανόησης του ΙΤ από τους CFOs, αλλά και την επικρατούσα άποψή τους ότι το ΙΤ είναι κέντρο κόστους και όχι περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. Η έρευνα της E&Y έρχεται να καταγράψει μια αλήθεια που όλοι πρέπει να την έχουν υπόψη τους: στη σημερινή ψηφιακή οικονομία, η οικονομική ευημερία μιας εταιρείας εξαρτάται από την ανάπτυξη μιας υγιούς σχέσης ανάμεσα στον CFO και τον CIO.

Για να μπορέσουν να πετύχουν, οι οργανισμοί χρειάζεται να πάρουν τολμηρές αποφάσεις επένδυσης σε τεχνολογίες που καθοδηγούνται από την επιχειρησιακή στρατηγική, διευθετώντας, παράλληλα, ένα εύρος από σοβαρούς κινδύνους που χετίζονται με την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των δεδομένων.

Ο, δε, πιο σημαντικός λόγος για τη βελτίωση της σχέσης ανάμεσα στους CFOs και στους CIOs είναι η βελτίωση των δυνατοτήτων ανάλυσης και διαχείρισης των δεδομένων και η εκμετάλλευσή τους για τη λήψη στρατηγικών και οικονομικών αποφάσεων. Είναι σημαντικό για τη διοίκηση κάθε επιχείρησης να κατανοεί την κρισιμότητα της σχέσης ανάμεσα στον CFO και στον CIO και να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη βελτιώσει.