Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Protiviti, σχεδόν δύο στους τρεις (63%) CIOs και επαγγελματίες της Πληροφορικής αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας σημαντικός μετασχηματισμός του ΙΤ στους οργανισμούς τους, υποκινούμενος σε μεγάλο βαθμό από τις ευρύτερες προσπάθειες προσφοράς προστιθέμενης αξίας, βελτίωσης της απόδοσης των επιχειρήσεων και αύξησης της ασφάλειας.

Πηγή: Protiviti, Aπόδοση: Γιώργος Φετοκάκης, gfetokakis@boussias.com

Oπως καταγράφεται σε πρόσφατη μελέτη της Protiviti , στην οποία συμμετείχαν 1.100 CIOs και στελέχη του ΙΤ, υπάρχει μια μεγάλη πίεση για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις παραβιάσεις ασφάλειας και τις αποτυχίες διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας. Στη μελέτη καταγράφεται ότι ο ρόλος των CIOs συνεχίζει να εμπλουτίζεται με περισσότερες αρμοδιότητες, με τις υποστηρικτικές λειτουργίες να παραχωρούν τη θέση τους στη συνολική επιχειρηματική στρατηγική και δράσεις. Περισσότερο από ποτέ, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής όχι μόνο προσαρμόζουν τις υποδομές τους, αλλά αλλάζουν τη θεμελιώδη τους αποστολή. To λειτουργικό αντικείμενο του IT εξελίσσεται, εγκαταλείποντας τον παραδοσιακό του ρόλο και δίνοντας βαρύτητα σε λειτουργίες που προσθέτουν επιχειρηματική αξία και προστατεύουν την επιχείρηση.

Οι προτεραιότητες του ΙΤ
Οι προτεραιότητες των CIOs και των στελεχών Πληροφορικής για φέτος, όπως καταγράφεται στην έρευνα, είναι οι εξής:

1. Ενίσχυση και προστασία της επιχειρηματικής αξίας: ευθυγράμμιση και ενσωμάτωση λειτουργιών IT risk management και business continuity σε μια ευρύτερη και μακροπρόθεσμη επιχειρηματική στρατηγική. 2. Cybersecurity: η διαχείριση και ενδυνάμωση της ασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε όλη την επιχείρηση, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για όλες τις βιομηχανίες. 3. Αξιοποίηση δεδομένων: η αποτελεσματική οργάνωση, διαχείριση και προστασία της αυξανόμενης ποσότητας δεδομένων μέσα στον οργανισμό είναι σημαντική. 4. Διαχείριση των IT assets και δεδομένων: προγράμματα βελτίωσης της διακυβέρνησης των δεδομένω, παρακινούμενα από την αυξανόμενη χρήση φορητών συσκευών και εφαρμογών και τη συνεχιζόμενη ενσωμάτωση του cloud στη στρατηγική και διεργασίες του ΙΤ, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. 5. Φορητές πλατφόρμες και social media: η ενσωμάτωση ασφαλών ολοκληρωμένων συστημάτων για συναλλαγές από φορητές συσκευές, αποτελεί μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες των CIOs.

Στρατηγικές προκλήσεις και προτεραιότητες του ΙΤ
Στη μελέτη της Protiviti αξιολογήθηκε η σημασία σε μια ποικιλία περιοχών που επεκτείνονται σε δέκα διαφορετικές τεχνολογικές κατηγορίες. Όταν τους ζητήθηκε η αξιολόγηση των προτεραιοτήτων σε συγκεκριμένες περιοχές σε μια κλίμακα από το 1 (μικρότερης σημασίας) έως το 10 (μεγαλύτερης σημασίας), οι συμμετέχοντας στην έρευνα αξιολόγησαν θέματα που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια και τη διαχείριση προστασίας των προσωπικών δεδομένων ως «σημαντικών προτεραιοτήτων» (μέση βαθμολογία πάνω από 6,0). Στην κατηγορία του Managing Security και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων τόσο «Η ανάπτυξη και υποστήριξη στάνταρ ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων» όπως και «Η παρακολούθηση συμβάντων ασφάλειας» αξιολογήθηκαν με 6,4, καταδεικνύοντας τη μεγάλη σπουδαιότητά τους.

Οι πολυάριθμες πτυχές της «Αντιμετώπισης περιστατικών» πήραν επίσης υψηλή βαθμολογία (6,3), ενώ «Η διαχείριση και ταξινόμηση των επιχειρηματικών δεδομένων» έχει μεγάλη προτεραιότητα (6,2). Υπό το πρίσμα μιας σειράς παραγόντων, όπως τα σχετιζόμενα με τον καιρό γεγονότα και οι κυβερνοεπιθέσεις, οι εταιρείες έδωσαν έμφαση στην ετοιμότητά τους για την προστασία τους έναντι επιχειρηματικών δυσλειτουργιών. Στην κατηγορία «Διασφάλιση Επιχειρησιακής Συνέχειας» σε τρεις περιοχές αποδόθηκε μεγάλη προτεραιότητα: «Διεξαγωγή τεστ για το πρόγραμμα επιχειρησιακής συνέχειας και disaster recovery», «Ανάπτυξη και υποστήριξη σχεδίων ανάκτησης από καταστροφές του ΙΤ» και «Διασφάλιση της ευθυγράμμισης με την επιχείρηση». Όλα τα παραπάνω πήραν το μεγαλύτερο βαθμό αξιολόγησης στην κατηγορία (6,2).

Οι CIOs που συμμετείχαν στην έρευνα της Protivity ανάφεραν ότι χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα σε ζητήματα που σχετίζονται με την στρατηγική ένταξη στην ευρύτερη επιχείρηση. Στην κατηγορία «Καθορισμός της στρατηγικής και διακυβέρνησης του ΙΤ», ζητήματα όπως είναι τα «KPIs και η παρακολούθηση του κόστους και των ωφελειών του ΙΤ», όπως και η «Ενσωμάτωση/ Ευθυγράμμιση του IT planning με την επιχειρηματική στρατηγική» συμπεριλήφθησαν ανάμεσα σε αυτά με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα (6,5).