Μια σημαντική ευκαιρία υποστήριξης νέων ανθρώπων που διεκδικούν δυναμική καριέρα στο χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ, προσφέρουν το kariera.gr και η Google, με το δωρεάν πρόγραμμα, Digital Marketing Camp, που ανακοίνωσαν σήμερα.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα απασχολησιμότητας, που συμβάλλει στο να βελτιώσουν οι νέοι τις δεξιότητές τους στον ψηφιακό τομέα με εκπαίδευση από την Google και στη συνέχεια, μέσω του kariera.gr, να έρθουν σε επαφή με πιθανούς μελλοντικούς εργοδότες. Σύμφωνα με μελέτη του ΟΑΕΔ που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2019, το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στις ηλικίες 25-29 και 20-24 ετών ανέρχεται σε 39,99% και 28,45% αντίστοιχα. Η πρωτοβουλία Digital Marketing Camp, έρχεται να δώσει την κατάλληλη ώθηση αλλά και τα απαραίτητα εφόδια ώστε οι νέοι να ενδυναμώσουν τις γνώσεις τους, αποκτώντας έτσι άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας.